Kompetenssäkring

Målet med kompetenssäkringen har varit att öka konkurrenskraften hos landets livsmedelsföretag.

Det vi har erbjudit är en branschgemensam modell för att framgångsrikt testa, synliggöra och kompetenssäkra personal i industriell livsmedelsproduktion – Industriteknik BAS, utvecklad av Svensk Industrivalidering, som drivs av bland annat Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet (Livs). 

De medarbetare som har behövt kompetensutveckling har fått möjlighet att komplettera sina kunskaper med hjälp av digitala kurser. Det är ett kostnadseffektivt sätt att stärka företagets konkurrenskraft och kompetens.

Tove Larsson, Näringspolitisk chef på Livsmedelsföretagen svarar på frågor om hur erbjudandet har sett ut, samt kan slussa dig som är intresserad av att veta mer om vad som händer nu vidare. Det finns nämligen en ny valideringsmodell, Processteknik – livsmedel, som kommer att bli klar att användas 2022.

Kontakt: tove.larsson@li.se, eller 08-762 65 15.

  • Livsmedelsindustrin kunde öka produktionen med 25 procent
    Sveriges livsmedelsindustri är Sveriges tredje största näring, men har god potential att klättra ännu högre på listan. Vi har pratat med Björn Hellman, VD för bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen, om vad som hindrar utvecklingen.
  • ”Tid för kompetenssäkring måste prioriteras”
    För att Sveriges livsmedelsföretag ska fortsätta vara konkurrenskraftiga är det a och o att medarbetarna har rätt kompetens. Det här var något som Mer mat – fler jobb fick i uppdrag att titta närmare på inom ramen för det vi kallar ”kompetenssäkring”.

Mer mat – fler jobb är ett initiativ från

Logo

Bli medlem!

Livsmedelsföretagen verkar för att svenska livsmedelsproducenter ska ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft!

Som medlem i LRF har du Sveriges största företagarorganisation i ryggen.