Öka konkurrenskraften med en kompetenssäkring 

Mer mat – fler jobb erbjuder för första gången en branschgemensam modell för att framgångsrikt testa, synliggöra och kompetenssäkra personal i industriell livsmedelsproduktion – Industriteknik BAS, utvecklad av Svensk Industrivalidering som drivs av bland annat Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet (Livs). Kompetenssäkringen är avgiftsfri och gäller för företag med upp till 249 anställda.

De medarbetare som behöver kompetensutveckling får möjlighet att komplettera sina kunskaper med hjälp av digitala kurser. Det är ett kostnadseffektivt sätt att stärka företagets konkurrenskraft och kompetens.

Du bokar en kompetenssäkring genom att kontakta vår projektledare Emilia Eneman på emilia.eneman@li.se eller 08-762 65 19.

Frågor och svar – för företag

Vad ingår i erbjudandet?

Ett inledande möte med en kompetenscoach som tillsammans med företaget går igenom kompetensstrategin och väljer ut de anställda som ska valideras. Ett planeringsmöte tillsammans med en testledare från ett testcenter. Digitala kompetenssäkringstest av medarbetarna. Återkoppling och genomgång av testresultat tillsammans med testledare. Tre utbildningsmoduler per medarbetare.

Vad kostar det att validera företagets medarbetare?

Mer mat -fler jobb erbjuder avgiftsfri kompetenssäkring av medarbetare i livsmedelsföretag. Den enda kostnaden är den tid de anställda behöver avsätta, samt tid för eventuella kurser för att höja kompetensen.

Varför ska livsmedelsföretag kompetenssäkra sin personal?

När företaget säkerställer att de anställda har rätt kompetens ökar konkurrenskraften och därmed möjligheterna till ökad lönsamhet. Genom att identifiera kunskapsluckor hos medarbetarna kan företaget satsa på kurser och utbildningar inom de områden som ger bäst effekt. Kompetenssäkring ger resultat samtidigt som det är kostnadseffektivt.

Finns det några krav för att ett företag ska få delta?

Ja, företaget får ha högst 249 anställda. Det är ett villkor som Europeiska Socialfonden, ESF, ställer på projektet.

Vilka områden testas och kompetenssäkras?

Industriteknik BAS testar kunskaperna inom 10 områden: Hälsa, miljö och säkerhet. IT och automation. Kvalitet. Matematik. Mätteknik. Produktionsteknik och ekonomi. Flödesteknik. Engelska. Svenska. Underhåll. Läs mer om de olika kompetensområdena på Svensk industrivalidering

Hur lång tid måste varje anställd avsätta för testen?

Det tar ungefär 4 timmar per medarbetare, inklusive uppföljning efteråt.

Hur kan personal med kunskapsluckor förbättra sin kompetens?

Vid eventuella kunskapsluckor sätter vi in kompetenshöjande åtgärder i form av digitala kurser. Tillsammans med medarbetaren kommer företaget överens om en handlingsplan och när kurserna ska vara genomförda. Därefter kan medarbetaren svara på frågorna igen.

Frågor och svar – för medarbetare

Varför ska ett företag kompetenssäkra sin personal?

Kompetenssäkring av yrkeskompetens, handlar om att synliggöra och intyga en persons kunskaper och färdigheter kopplat till de krav som ställs på kompetens inom ett yrke eller yrkesområde.

Utbildning, många år i yrket eller något annat sätt – hur du har skaffat dig din kompetens spelar ingen roll! Det viktiga är att synliggöra det du kan just nu. Då kan arbetsgivaren bättre ta vara på den kompetens du har eller satsa på mer effektiv kompetensutveckling som ger resultat.

Med godkänt resultat på frågorna får du ett bevis på att du verkligen kan det som branschen och den svenska livsmedelsindustrin efterfrågar. Din kompetens blir erkänd.

Hur går testningen till?

Testet är digitalt och görs under arbetstid på företaget där du arbetar. Du svarar på frågorna individuellt och om flera medarbetare ska valideras kommer testledaren överens om hur testtiderna ska läggas upp på bästa sätt. Testet tar drygt 4 timmar att göra. Då räknar vi både in tiden det tar att svara på frågorna inom alla kompetensområden och återkopplingen du får efteråt.

Vem kan göra en kompetenssäkring?

Kompetensutveckling för industriell livsmedelsproduktion riktar sig till produktionspersonal.

Vad händer om jag inte klarar av kompetenssäkringen?

Om du behöver kompetensutveckling för att klara alla kompetensområden kan din arbetsgivare erbjuda dig digitala kurser inom dessa områden. Därefter kan du välja att svara på frågorna igen.

Får jag något bevis på att jag gjort kompetenssäkring?

Ja, du får ett branschgemensamt intyg för varje område du klarar i Industriteknik BAS. Ett viktigt dokument för ditt CV och för framtida jobb.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för kontinuerlig information om utbildningar, event och erbjudanden som ingår i Mer mat – fler jobb!Mer mat – fler jobb är ett initiativ från

Logo

Bli medlem!

Livsmedelsföretagen verkar för att svenska livsmedelsproducenter ska ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft!

Som medlem i LRF har du Sveriges största företagarorganisation i ryggen.