Rekrytering

Case

Två extra händer gör stor skillnad

Mer mat – fler jobb matchar nya medarbetare med Sveriges gårdar och matproducerande företag. Arbetsförmedlaren Cecilia Eriksson hittade Yasser Altaweel – ett efterlängtat tillskott till Ranbogården i Söderhamn.

Jordbruket på Ranbogården är småskaligt och allt med denna historiska Hälsingegård är genomtänkt – från hållbarhetsbudskapen i den egna bloggen till testen av nya miljövänliga odlingsmetoder. Gården drivs av familjen Karmhag Olsson som lämnade sina ingenjörs- och akademikerjobb för en grönare tillvaro. Med stöd av en arbetsförmedlare i projektet Mer mat – fler jobb har Ranbogården anställt odlaren Yasser Altaweel.

– Vårt arbete på Ranbogården ska sprida kunskap om och höja statusen på småbrukaryrket. Vi vill minimera vårt ekologiska fotavtryck så gott det går och bidra till en hållbar matproduktion. Och så ska vi ju helst inte själva gå in i väggen, säger Annika Karmhag Olsson.

Två extra händer gör skillnad i det småskaliga, men att hitta nya medarbetare som småbrukare kan kännas som ett stort projekt. En granne tipsade Annika om projektet Mer mat – fler jobb och hon fick kontakt med arbetsförmedlaren Cecilia.

– Yasser började här som en del av sin språkpraktik och den mjukstarten var avgörande för oss. Med hans hjälp hoppas vi kunna skala upp produktionen litegrann, utan att göra avkall på våra principer. Inför det första mötet med Arbetsförmedlingen och Cecilia låg vi efter produktionsmässigt, vi hade varit sjuka och inte riktigt kommit i fatt så all hjälp var välkommen. Yasser hade rätt erfarenhet och var inte heller rädd för att hugga i, han kunde komma igång från dag ett, säger Annika.

När språkpraktiken tog slut kunde Ranbogården anställa Yasser på halvtid och med hjälp av bidrag från Arbetsförmedlingen blev den anställningen nyligen till en heltidstjänst. Annika tycker att det är bra att projekt av detta slag får löpa under en längre tid så arbetsgivarna får chans att se hur det faller ut och om man har råd att ha kvar en medarbetare även framöver. Hon uppmuntrar andra jordbrukare att undersöka liknande möjligheter om de erbjuds.

– Att driva stora jordbruk kräver inte bara kunskap utan enormt mycket tid och innefattar en pressad vardag. Att hinna kolla upp vad som krävs för att ta sig an nya medarbetare kan vara svårt. Verksamheter av vår storlek är idealiskt för detta projekt som bygger på att man vänder sig till rätt målgrupper. Jag tror stenhårt på att vi behöver fler som odlar i Sverige, ett fåtal kan inte göra allt. Alla skulle vinna på fler satsningar på jordbruk i mindre skala, säger Annika.

Cecilia är verksam som arbetsförmedlare i Gävleområdet och uppskattar möjligheten att åka ut och träffa företagare på plats.

– Arbetsförmedlingen och Mer mat – fler jobb kan erbjuda företagarna mycket. Jag känner mig lyckligt lottad som får arbeta med det här projektet och lär mig också av att vara ute på verksamheterna och träffa folk på plats, många är nyfikna på hur det går till att anställa. Den viktigaste egenskapen bland jobbkandidaterna är helt enkelt att man inte är rädd för att hugga i och framför allt man är genuint sugen på att jobbai branschen, säger hon.

Inledningsvis ordnar Cecilia en förutsättningslös träff mellan kandidater och potentiella arbetsgivare på arbetsplatsen. Det är ett bra tillfälle att bland annat se hur de arbetssökande interagerar med verksamhetens djur. Kortare intervjuer ger möjligheten för alla att lära känna varandra lite mer.

– När det blir en riktigt bra matchning, då är det verkligen en ”win-win” för alla. Jag försöker matcha rekryteringar utifrån företagens behov och de kompetenskrav som finns och vill naturligtvis att matchningen ska bli så bra som möjligt. Mina förhoppningar med Mer mat –  fler jobb, är att arbeten och verksamheter inom primärproduktion uppmärksammas och blir än mer attraktiva på arbetsmarknaden, säger Cecilia.

På Arbetsförmedlingens webbplats får du veta mer om vilka statliga anställningsstöd du som arbetsgivare kan få.

Hon har matchat 36 jobbsökande med rätt företag

Jessica Sandblom är regionansvarig i Östergötland för projektet Mer mat – fler jobb. Hon har lyckats matcha 36 jobb inom livsmedelsproduktion. ”Framgångsfaktorer har varit individuella lösningar, samordning och handpåläggning av Arbetsförmedlingen när det behövs.”

Jessica vid köksbordet som numera är hennes arbetsplats.

Hemma i köket i centrala Linköping utför hon numera det mesta av sitt arbete. När pandemin kom tänkte hon som så många andra: ”hur ska det gå nu?”.
– Men det har faktiskt funkat utmärkt. Förut gick mycket av min tid till resor och vara på plats under rekryteringsträffar. Nu har de inblandade fått lösa den delen själva. Då blir matchningarna bättre och jag upplever att arbetssökande och arbetsgivare känner ett större ansvar och engagemang, säger Jessica.

Jessica Sandblom är en av totalt 12 arbetsförmedlare ute i landet som jobbar med Mer mat – fler jobb. Arbetsförmedlingens roll är främst rekrytering och att förse livsmedelsindustrin och de gröna näringarna med arbetskraft. En av de första sakerna Jessica gjorde var att sätta ihop ett kontaktnät med externa och interna samarbetspartners. Sin ”mejlkedja” som hon kallar det, har varit en stor framgångsfaktor i arbetet.
– Det blir bäst när vi samarbetar helt enkelt. Sedan var det bara att börja ringa potentiella uppdragsutgivare som kunde tänkas vara i behov av arbetskraft. Bland annat genom ”cold calls” – förutsättningslösa samtal med kunder som man inte har någon tidigare relation till.

Hittills har hon kontaktat ett 40-tal aktörer och ungefär var fjärde har nappat.

– Har de inte något rekryteringsbehov passar jag på att berätta om mitt uppdrag och frågar om jag får mejla mina kontaktuppgifter. 31 av de matchade jobben har varit inom grönsaksodling, resten inom bristyrken som bagare och styckare.

Förutom rekryteringsträffar som mynnat ut i kortare praktikperioder inför anställning har hon dessutom dragit igång flera lokala jobbspår med matbutiker.

– Vi har möjlighet att skapa skräddarsydda lösningar som möter arbetsgivares behov. Det är rätt häftigt.

Är det något som har fungerat mindre bra?
– Arbetsförmedlingen har historiskt sett inte haft ett jättebra rykte. Inte minst bland lantbrukare finns en skepsis. Men när de förstår innebörden av vad vi gör, att vi faktiskt finns till för dem, brukar det bli väldigt positivt.

Text: Johanna Jacksson, Arbetsförmedlingen

Hallå där…

Gunilla Borin
arbetsförmedlare i Mer mat – fler jobb, Västra Götaland

Hur arbetar du med säsongsanställningar?

Till att börja med berättar arbetsgivaren för mig om företaget och vilka behov som finns. Jag ställer frågor som: Vilken typ av kompetens efterfrågas? Vad är speciellt viktigt att tänka på? Utifrån bilden jag får kan jag till exempel ta fram förslag på kandidater, arrangera ett rekryteringsmöte eller skapa en annons.

Vad tycker du att en företagare behöver tänka på vid rekrytering?

Att man ska vara ute i god tid och vara noggrann med hur man rekryterar. Om företagaren är ovan eller kanske aldrig har anställt personal tidigare finns det flera saker att tänka på, som att ta referenser, erbjuda provanställning, ta hänsyn till avtal och lagstiftning.

Händer det att du inte hittar rätt kandidat?

Om det inte finns några arbetssökande med rätt bakgrund/kompetens inom ett särskilt yrkesområde kan Arbetsförmedlingen skapa en behovsanpassad rekryteringsutbildning tillsammans med dig som företagare.

Vad är det roligaste i ditt jobb?

När matchningsarbetet leder till lyckade rekryteringar, när både arbetsgivare och arbetssökande är nöjda! Innan pandemin åkte jag ut och träffade arbetsgivare och såg hur roligt det är att jobba med matproduktion.

Jag hoppas att jag snart ska kunna arbeta så igen!

Jan Andersson

Jan Andersson
arbetsförmedlare och projektledare Mer mat – fler jobb

Läs mer

Hur skiljer sig det här projektet från hur Arbetsförmedlingen annars arbetar?

Det här är en unik satsning! Arbetsförmedlingen har avsatt erfarna arbetsförmedlare över hela landet som på heltid bistår arbetsgivare inom matproduktion. På så vis har arbetsgivare inom gröna näringar och livsmedelsindustri en stor fördel eftersom de kan få personlig service när de behöver rekrytera.

Vad är viktigast att tänka på vid en rekrytering?

Vad är krav? Vad är önskemål? Precisera och konkretisera. Ta alltid referenser. Avsätt tid för introduktion och uppföljning med din nyanställde kandidat. Anlita Arbetsförmedlingen som kan ge dig stöd och stöttning om du är ovan att rekrytera. Vi kan det här!

Vad hoppas du att projektet Mer mat – fler jobb ska leda till?

Att vi i framtiden har en naturlig kompetensförsörjning till livsmedelsproducerande branscher så att de kan växa och blomstra. Att fler får möjlighet att jobba i de här branscherna.

Om rekrytering

Att hitta rätt kompetens, med en personlighet som passar in i den övriga arbetsgruppen, kan vara en utmaning när du ska rekrytera ny personal. Därför är våra arbetsförmedlare runt om i landet kopplade till Mer mat – fler jobb inlästa på de behov du som matproducent har och vet vilka generella förutsättningar som finns.

Arbetsförmedlingen ger dig stöd och hjälp genom hela rekryteringsprocessen. Från annonsering och urval, till intervjuer, anställning och uppföljning efteråt. Det gäller både dig som letar säsongsanställda och dig som har behov på lite längre sikt.

Innan du kontaktar en arbetsförmedlare är det bra om du har tänkt igenom:

  • Kravprofil/arbetsbeskrivning – vilket jobb handlar det om? Vad ingår i arbetsuppgifterna? Krävs någon formell utbildning?
  • Hur stort behov av arbetskraft har du – hur många medarbetare behöver du anställa? Över vilken tidsperiod?
  • Arbetsvillkor – arbetstider, lönenivå, möjligheter till individuella anpassningar etc.
  • Kort beskrivning av ditt företag och er verksamhet.

Ju mer du förbereder dig inför kontakten med oss, desto snabbare kan vi stötta dig.

Här hittar du kontaktuppgifter till din regionala arbetsförmedlare:

Norrbotten/Västerbotten

Sara Sällström 010-486 04 12
sara.sallstrom@arbetsformedlingen.se

Jämtland/Västernorrland

Erik Hellberg 010-486 02 42
erik.hellberg@arbetsformedlingen.se

Dalarna 

Edla Nilsson 010-488 87 21
edla.nilsson@arbetsformedlingen.se

Gävleborg

Cecilia Eriksson 010-487 66 02
cecilia.eriksson@arbetsformedlingen.se

Stockholm/Uppsala/Västmanland

Elisabeth Lindström 010-487 26 62
elisabeth.lindstrom@arbetsformedlingen.se

Stockholm/Sörmland

Peter Kivimäki 010-486 56 43
peter.kivimaki@arbetsformedlingen.se

Stockholm/Gotland 

Mats Petersson 010-487 39 90
mats.petersson@arbetsformedlingen.se

Värmland/Närke/Östergötland 

Jennica Kärnegård 010-488 42 22
jennica.x.karnegard@arbetsformedlingen.se

Västra Götaland

Gunilla Borin 010-486 16 61
gunilla.borin@arbetsformedlingen.se

Västra Götaland

Morgan Falk 010-486 29 63
morgan.falk@arbetsformedlingen.se

Småland/Blekinge 

Annika Råk 010-488 57 35
annika.rak@arbetsformedlingen.se

Halland 

Daniel Jönsson 010-488 23 45
daniel.x.jonsson@arbetsformedlingen.se

Östra Skåne 

Pia Magnusson 010-487 34 93
pia.magnusson@arbetsformedlingen.se

Västra Skåne

Katarina Nelander 010-487 34 63
katarina.nelander@arbetsformedlingen.se

Läs mer om vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda dig som arbetsgivare

Frågor och svar – för företagare

Hur gör jag som arbetsgivare för att annonsera efter nya medarbetare?

Du kan lägga upp en annons på platsbanken.se, på gronajobb.se eller ta kontakt med en arbetsförmedlare i din region (kontaktuppgifter – se under ”Om Rekrytering”).

Vad kan en Mer mat – fler jobb-arbetsförmedlare hjälpa mig med?

Våra erfarna arbetsförmedlare kan skräddarsy en lösning för dig som har behov av personal. Allt från en enkel annons och att få förslag på kandidater till att skapa en särskilt riktad rekryteringsutbildning för den personal du anställer. Du får hjälp genom hela rekryteringsprocessen.

Kan jag rekrytera själv?

Ja. Du kan enkelt söka efter arbetssökande genom att skapa ett konto på Arbetsförmedlingens hemsida eller annonsera i platsbanken.

Du kan också  använda dig av våra snabbintervjuer. Det är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig att rekrytera på distans och snabbt intervjua många kandidater. Du får också hjälp att strukturera upp och hålla korta videointervjuer som ger dig en bild av kandidaten bakom cv:t.

Läs om företagaren ”Fru Bär” som har testat metoden snabbintervjuer nu under pandemin.

Vad är #jobbjustnu?

#jobbjustnu använder Arbetsförmedlingen för att matcha jobbsökande med lediga tjänster där det är bråttom att hitta nya medarbetare, till exempel säsongspersonal.

Kan jag få något stöd när jag anställer någon via er?

Det finns ett antal olika ekonomiska stöd (anställningsstöd), men också stöd i form av rådgivning /coachning under rekryteringsprocessen och efter när du väl har anställt.

Kan jag få en praktikant via projektet Mer Mat – Fler Jobb?

Ja, vi kan förmedla praktikanter inom ramen för projektet. Många människor har av olika skäl behov av praktik. Kanske för att öva upp språket, för att lära sig ett yrke eller för att komma tillbaka till arbetslivet. Det är inte heller ovanligt att en anställning föregås av en praktikperiod där arbetsgivare och arbetstagare har lärt känna varandra – ett smidigt sätt att skola in en ny medarbetare!

Kan rekryteringsutbildning vara ett alternativ?

Ja, om det är svårt att hitta rätt kompetens kan Arbetsförmedlingen skapa en skräddarsydd rekryteringsutbildning tillsammans med dig som företagare. Läs mer om rekryteringsutbildning för dig som har svårt att hitta rätt kompetens

Jag har hört att man kan anställa med ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen, hur fungerar det?

Arbetsförmedlingen kan stötta en anställning på flera sätt. Läs mer om olika anställningsstöd.

Frågor och svar – för dig som söker jobb

Hur söker jag jobb i de gröna näringarna eller i ett livsmedelsproducerande industriföretag?

Du hittar lediga jobb på Platsbanken
Gröna näringen hos Arbetsförmedlingen
och på sajten Gröna jobb.

Livsmedelsindustrin hos Arbetsförmedlingen

Om du redan är inskriven på Arbetsförmedlingen kan du få rådgivning där.

Vad krävs för att jobba i livsmedelsindustrin?

Ofta krävs någon form av grundläggande utbildning i form av livsmedelshygien. Det är brist på livsmedelsarbetare, så det händer att företagen väljer att utbilda på plats.

Vad krävs för att jobba på lantbruk?

Generellt krävs det oftast att du har körkort, orkar med ett fysiskt ansträngande arbete, vill jobba utomhus oavsett väder och att du klarar av att jobba tidiga morgnar och helger ibland. Det är en fördel om du har erfarenhet av liknande arbete, eller att du är snabblärd.

Vad krävs för att jobba i ett trädgårdsföretag?

Generellt krävs det oftast att du har körkort, orkar med ett fysiskt ansträngande arbete, vill jobba utomhus oavsett väder och att du klarar av att jobba tidiga morgnar och helger ibland. Det är en fördel om du har erfarenhet av liknande arbete, eller att du är snabblärd.

Hur kan jag utbilda mig för att få ett jobb i branscher som jobbar med matproduktion?

Du som studerar kan alltid vända dig till en studievägledare. Du kan också höra med Arbetsförmedlingen om det finns någon aktuell arbetsmarknadsutbildning.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för kontinuerlig information om utbildningar, event och erbjudanden som ingår i Mer mat – fler jobb!Mer mat – fler jobb är ett initiativ från

Bli medlem!

Livsmedelsföretagen verkar för att svenska livsmedelsproducenter ska ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft!

Som medlem i LRF har du Sveriges största företagarorganisation i ryggen.