Om oss

Vi vill att fler i Sverige ska jobba med mat i framtiden. Som bagare, slaktare, mathantverkare, lantbrukare eller grönsaksodlare – det finns massor av möjligheter. Du som driver ett matföretag och vill öka lönsamheten, vidareutveckla dig själv och dina medarbetare eller rekrytera fler. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Mer mat – fler jobb är en del i att förverkliga visionen i livsmedelsstrategin; ”Den svenska livsmedelskedjan år 2030 är globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom.” och är ett samarbete mellan LRF, Livsmedelsföretagen, Arbetsförmedlingen och Krinova. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF, och pågår till och med maj 2022.

Målet är att öka svensk matproduktion genom att stärka företag och medarbetare, samtidigt som vi ger arbetssökande och karriärbytare en väg in en spännande framtidsbransch.

Våra erbjudanden riktar sig till företagare i hela livsmedelskedjan, från primärproducenter till förädlare, och när projektet är avslutat har:

  • 1 000 livsmedelsföretag (primärproduktion och förädling) genomfört en företagsanalys.
  • 2 300 företagare och medarbetare i hela livsmedelskedjan fått kompetensutveckling utifrån behov.
  • 300 medarbetare i livsmedelsindustrin fått sin kompetens validerad.
  • 300 företagsledare gått en ledarskapsutbildning.
  • 2 000 arbetssökande matchats med rätt företag inom livsmedelskedjan.
  • 10 företag gjort en innovationsanalys.

En grundprincip i projektet är att vi ska vara inkluderande i allt vi gör och följa de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet, icke­-diskriminering och hållbar utveckling.

Du når oss enklast via mejl:

Frågor om företagsanalys: linda.sundstrom@lrf.se

Frågor om validering: emilia.eneman@li.se

Frågor om kompetensutveckling: eva.soder@lrf.se

Frågor om stöd vid rekrytering: jannika.nordwall@arbetsformedlingen.se

Du kan också höra av dig till huvudprojektledarna Christin Rappe: christin.rappe@lrf.se respektive Klaes Hallberg: klaes.hallberg@arbetsformedlingen.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för kontinuerlig information om utbildningar, event och erbjudanden som ingår i Mer mat – fler jobb!Mer mat – fler jobb är ett initiativ från

Bli medlem!

Livsmedelsföretagen verkar för att svenska livsmedelsproducenter ska ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft!

Som medlem i LRF har du Sveriges största företagarorganisation i ryggen.