Projektet

Syftet med Mer mat – fler jobb

I Sverige vill vill att fler i Sverige ska jobba med mat i framtiden. Som bagare, slaktare, mathantverkare, lantbrukare eller grönsaksodlare – det finns massor av möjligheter. Projektet Mer mat – fler jobb var en del i att förverkliga visionen i livsmedelsstrategin; ”Den svenska livsmedelskedjan år 2030 är globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom.” och är ett samarbete mellan LRF, Livsmedelsföretagen, Arbetsförmedlingen och Krinova. Projektet finansierades av Europeiska Socialfonden, ESF, och pågick mellan 2019 och 2022.

Målet med projektet var att öka svensk matproduktion genom att stärka företag och medarbetare, samtidigt som vi erbjöd arbetssökande och karriärbytare en väg in en spännande framtidsbransch.

Våra erbjudanden riktade sig till företagare i hela livsmedelskedjan, från primärproducenter till förädlare, och när projektet avslutades hade:

  • 789 livsmedelsföretag (primärproduktion och förädling) genomfört en företagsanalys.
  • 650 företagare och medarbetare i hela livsmedelskedjan fått kompetensutveckling utifrån behov.
  • 107 medarbetare i livsmedelsindustrin fått sin kompetens validerad.
  • 260 företagare gått en ledarskapsutbildning.
  • 2 000 arbetssökande matchats med rätt företag inom livsmedelskedjan.
  • 30 företag gjort en innovationsanalys.

Har du frågor eller funderingar kring projektet så kan du höra av dig till huvudprojektledare Christin Rappe: christin.rappe@lrf.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för kontinuerlig information om utbildningar, event och erbjudanden som ingår i Mer mat – fler jobb!Mer mat – fler jobb är ett initiativ från

Logo

Bli medlem!

Livsmedelsföretagen verkar för att svenska livsmedelsproducenter ska ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft!

Som medlem i LRF har du Sveriges största företagarorganisation i ryggen.