Nyheter

Rapportserie – Sveriges jordbrukare

Projektet Mer mat – fler jobb avslutas i juni 2022 och den slutgiltiga rapporten till ESF lämnas in i augusti. Men innan dess ville vi i teamet dela med oss av allt vi har kommit fram till under projektets gång och lyfta delar där vi ser förbättringspotential.
Vi lämnar efter oss 4 stycken rapporter som belyser olika delar inom det svenska jordbruket som har betydelse för Sveriges livsmedelsstrategi, och som vi under dessa 4 år har tittat närmare på.

Fredagskrönikan

Projekt får ofta utstå kritik – mycket pengar och lite verkstad, hör man ibland folk säga och varför inte bara dela ut pengarna direkt till dem som behöver dem bäst.

”Vi vill se en utredning om ägarskiften”

”Det finns ingen utredning som på allvar har tittat på vad som leder till ägarskiften inom lantbruket. Man borde ha gjort en för länge sedan”. Det säger Elisabeth Hidén. Hon är ordförande i LRF Ungdomen och vill att regeringen tar tag i problemet med att allt färre lantbruk skiftas. 

10 elever på 20 år sökte till naturbruksgymnasium

Krönika Jag bor i Hägersten utanför Stockholm och har en son som ska söka till gymnasiet nästa år. Jag frågade studie- och yrkesvägledaren hur många som söker till ett naturbruksgymnasium från sonens skola varje år. Visst förstod jag att det inte skulle vara så många men … Efter 21 år som studie- och yrkesvägledare på […]