Kompetensutveckling

Case

Kurs i ledarskap – en investering för framtiden

Julia Österlund, 24-årig djurskötare på Gotland, har hunnit med att vara klubbledare för 4H i tio år, suttit i styrelsen för LRF Ungdomen och varit ledamot i Regionstyrelsen på Gotland. Hon har gått flera ledarskapsutbildningar men hoppade gärna på Mer mat – fler jobbs tredagars kurs med Growing Leaders.

– Lite ledarskap tackar man ju inte nej till, säger Julia över en bakgrundskör av råmande på lamm- och nötgården där hon jobbar.

Julia är anställd som djurskötare och har jobbat på gården i Klintehamn i drygt ett och ett halvt år. Hennes arbete betyder ett helhetsansvar för djurens välbefinnande, hon kör traktor och hanterar system för sådant som utfodring och utgödsling. I och med att Julia suttit i regionstyrelsen för LRF känner hon många inom livsmedelsproduktion och lantbruk på Gotland, men ledarskapskursen gav mer än att bara en chans att utöka nätverket.

– Vi gotlänningar var först ut med att få erbjudandet om ledarskapskursen genom Mer mat – fler jobb. Kursen startade med tre dagar i februari tillsammans med kursledarna Annika och Emelie. Sedan följdes den upp med hemuppgifter och möten på distans. Jag har gått ledarskapsutbildningar tidigare, men i den här kursen gick vi igenom en hel radda med saker – så det var inte bara att damma av gamla kunskaper. Såhär ganska långt senare är det framför allt resultatet av DISC-profilen vi gjorde som jag minst bäst och har använt mig mest av, säger Julia.

Ledarskapsutbildningarna grundar sig i ett behov av fungerande ledarskap, oavsett bransch, och kurserna inleds ofta med självledarskap och skapandet av en riskprofil. Syftet är att lära sig mer om vilka beteenden man har fallenhet för och vad man behöver utveckla ytterligare.

– Även om jag inte har en chefsroll på gården så lärde jag mig tänka mer som en ledare och fick ökad insikt i hur företaget fungerar. En ledarskapskurs öppnar ju också ögonen för alla möjliga olika sorters ledarstilar. Jag ser kursen som en framtidsinvestering för mig. Lantbrukare kan ha svårt att se sig själva som ledare för ett företag. Det är ju en livsstil för många av oss och det måste det ju få fortsätta att vara. Men med mätbara mål ser man ju också att det går framåt. Vill man nå resultat så måste man sätta på sig ledarskapsögon, säger Julia.

Julias jobb innebär inte bara en frihet att ta egna initiativ, att vara utomhus och lösa praktiska uppgifter, utan även möjligheter att se till att det produceras bra kött. Något som hon gärna vill påverka. Även hos Growing Leaders har många av vårens samtal med kursdeltagare handlat om frågor som rör matproduktion.

– Under våra utbildningar ställer vi mycket frågor, beroende på vad deltagarna svarar så utgår vi från det och styr innehållet därefter, säger Annika Stålhandske, grundare och kursledare.

– Tillsammans med kursdeltagare från matproducerande företag har vi bland annat talat om hur det kan vara att arbeta ihop med kollegor från olika kulturer. Många av vårens deltagare har mångårig erfarenhet av att jobba med gästarbetare från andra länder. Vi pratade också om vilka ledarskapsverktyg man kan använda sig av för att se sig själv som ledare, något som kan vara en utmaning om man jobbar ihop med sin familj till exempel. Allt handlar om självkännedom, kommunikation och feedback. Att träna på att ge feedback är något helt annat än att bara ge beröm, säger Emelie Palmér, även hon grundare och kursledare.

– Man kan ju ha många hattar på sig, så är det ju i familjeföretag och det är något som vi har personlig erfarenhet av, säger Annika.

Drivkraften för Annika och Emelie är att utveckla människor i deras yrkesroller och få dem att inse sina styrkor. Båda var nyfikna på målgruppen som nås av projektet mer mat fler jobb redan innan kurserna drog i gång.

– Vi ser mycket fram emot att börja med våra kurser igen i höst, att träffa människor och se och uppleva vilket utbyte alla har av att dela erfarenheter med varandra och också lära sig något nytt, säger Annika.

Höstens första ledarskapsutbildning kör igång den 3-4 november. Välkommen med din anmälan!

Hallå där…

Ing-Marie Jirhed,

Ing-Marie Jirhed,
projektledare kompetensutveckling

Varför är det viktigt att jag som företagare satsar på kompetensutveckling?

Med rätt kompetens ökar dina möjligheter att vidareutveckla och öka lönsamheten i ditt företag, samtidigt som du lockar fler kompetenta medarbetare att söka sig till ditt företag.

Men, kompetensutveckling är också viktigt för livsmedelsbranschen i stort – om vi i Sverige ska kunna konkurrera med andra marknader måste vi satsa på att utbilda oss kontinuerligt. Annars blir vi omsprungna!

Hur många utbildningar erbjuder ni, och hur vet ni att det är just dessa som behövs?

Just nu har vi ett 20-tal kurser på gång inför hösten och nya utbildningar tillkommer ständigt. Det är företagens verkliga behov som styr den kompetensutveckling vi erbjuder. Alla kurser och utbildningar som erbjuds är ett resultat av de företagsanalyser som görs inom ramen för Mer mat – fler jobb!

Om det blir en andra våg Covid-19 i höst – hur gör ni med utbildningarna då?

Vi lyssnar självklart till myndigheternas rekommendationer och förbereder oss på att köra många utbildningar digitalt. Målet är att ingen kurs ska ställas in på grund av detta. Våra kursledare har snabbt ställt om till de speciella förutsättningar som gäller för att istället föreläsa, grupparbeta och undervisa digitalt.

Det gör att vi, beroende på situation, kan erbjuda kurser både i kurslokaler, digitalt och som kombination av både fysiska och digitala möten.

Den stora skillnaden med digital undervisning, förutom att ni inte ses fysiskt, är att du själv måste stå för kurslokalen. Och att du har tillgång till en dator med bra internetuppkoppling och kamera.

Om Kompetensutveckling

Vi vill att du som företagare ska ha rätt förutsättningar som bidrar till att du och dina medarbetare växer och utvecklas. Rätt kompetens är en av framtidens viktigaste konkurrensfördelar, inte minst för företag med matproduktion. Det är också viktigt om vi i Sverige ska kunna konkurrera med andra marknader och producera mer mat.

Med större kompetens inom olika områden kan du också se nya möjligheter. Kanske utveckla nya affärer, tjänster eller produkter eller öka lönsamheten i det du gör idag.

Kurser och utbildningar är dessutom ett sätt knyta kontakt med andra med en liknande yrkesroll som din. Det är en styrka att kunna utbyta erfarenheter, utmaningar och framgångar med andra företagare.

Alla våra kurser och utbildningar bygger på de behov som kommer fram i företagsanalyserna som görs med företagare som deltar i Mer mat – fler jobb. Så här långt kan vi erbjuda kurser i allt från praktiska moment som djurskötare på mjölkgård och foderproduktion, till bland annat ledarskap, arbetsmiljö, marknadsföring och ägarskifte.

Våra utbildningar vänder sig till alla som arbetar med matproduktion, medarbetare, förmän, chefer och ledare. Företaget behöver inte ha genomfört en företagsanalys för att anmäla deltagare till kurser, men det är en fördel om du vill vara säker på att du satsar resurser där det ger bäst resultat.

Med rätt kompetens ökar dina möjligheter att vidareutveckla och öka lönsamheten i ditt företag, samtidigt som du lockar fler kompetenta medarbetare att söka sig till ditt företag.

Kursutbudet lanserashösten 2020.

Frågor och svar

Får vem som helst gå kurserna ni erbjuder?

Ja, alla företagare och medarbetare som jobbar med livsmedelsproduktion. Från lantbruk och trädgårdsföretag till slakterier, bagerier och andra företag med industriell matproduktion.

Vad kostar det?

Priset på kurserna varierar, men är alltid subventionerade.  Att vi kan hålla så låga priser är tack vare att Mer mat – fler jobb finansieras av ESF.

Om du är medlem i Livsmedelsföretagen eller LRF får du ytterligare rabatt på utbildningarna.

Hur anmäler jag mig eller mina medarbetare?

Gå in i kursutbudet och klicka på den kurs du vill anmäla dig själv eller din medarbetare till.

När öppnar ni för bokning av kurser?

Vi öppnar kursutbudet under hösten 2020. Välkommen att boka då!

Kan jag anmäla mig till flera kurser?

Ja, det går bra att anmäla sig till flera kurser i kursutbudet.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor om kurser och utbildningar?

Du kan prata med Ing-Marie Jirhed, projektledare för kompetensutveckling. Ring 010-184 4312 eller mejla: ingmarie.jirhed@lrf.se

Hur genomför jag en kurs digitalt?

Våra digitala kurser fungerar på samma sätt som de gör vid fysiska möten. Ofta varvas teori med grupparbeten och egna reflektioner och våra kursledare är vana att utbilda även på detta sätt.

Den stora skillnaden är att du måste stå för kurslokal och dator för att kunna vara med. Hemma vid köksbordet funkar alldeles utmärkt. Det viktiga är att du har en dator med bra internetuppkoppling och kamera.

Kan jag anmäla mina medarbetare till en kurs i ledarskap?

Ja, vår 1-dagsutbildning är en grundläggande kurs i att leda sig själv och andra, framtagen för både medarbetare och chefer. Ala våra ledarskapsutbildningar är öppna för alla – ju fler med kunskap om hur man bäst leder sig själv och andra desto bättre.

Får medarbetare gå alla kurser ni erbjuder?

Ja, det är behovet som styr.

Kan era utbildningar ske ute på ett företag eller en gård?

Ja, vi erbjuder flera utbildningar som kan ske ute på arbetsplatsen.

Vi är flera företagare som samarbetar – kan vi boka in en utbildning tillsammans?

Ja, absolut!

Jag har ett funktionshinder, kan jag gå de kurser som erbjuds?

Ja, våra kurslokaler ska vara tillgängliga för alla. Nämn vad du har för särskilda behov. till exempel hörselslinga, rullstolsramp eller annat, när du anmäler dig.

Ingår det mat på kurserna?

Ja vi bjuder på förmiddags- och eftermiddagsfika. Lunchen äter ni tillsammans, men den betalas av dig.

Hur många platser finns det per kurstillfälle?

Varje kurs har max 15 deltagare. Om det är färre än fem som anmält sig ställs kursen in.

Erbjuder ni grundkurser i lantbruk, bageri, konditori eller bryggeri?

Nej, vi erbjuder kortare kurser uppdelade i moduler. Du kan sätta ihop fler moduler och på så sätt skapa en utbildning anpassad utifrån dina behov.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för kontinuerlig information om utbildningar, event och erbjudanden som ingår i Mer mat – fler jobb!

nyhetsbrev

Mer mat – fler jobb är ett initiativ från

Bli medlem!

Livsmedelsföretagen verkar för att svenska livsmedelsproducenter ska ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft!

Som medlem i LRF har du Sveriges största företagarorganisation i ryggen.