GDPR

Så behandlar Mer mat – fler jobb dina personuppgifter

Som en förutsättning för att kunna delta i aktiviteter i Mer mat – fler jobb behöver vi registrera uppgifter om dig och ditt företag. Mer mat – fler jobb behöver hämta in uppgifter i första hand från dig. Det gäller namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, organisationsnummer samt uppgifter om din verksamhet så som antal anställda och bransch. E-postadress för utskick om erbjudanden av kompetensutveckling och ge dig information om projektet. Se även Dataskyddsförordningen (2016/679)

Utlämnande av uppgifter

I de fall Mer mat – fler jobb nyttjar externa parter för att hantera administration (t.ex. fakturering) överlämnas uppgifter till dessa i nödvändig utsträckning och då upprättas regelmässigt personuppgiftsbiträdesavtal. I de fall där företag begär hjälp att hitta arbetskraft via Arbetsförmedlingen lämnas nödvändiga uppgifter ut så företaget kan kontaktas av handläggare från Arbetsförmedlingen.  

Du som registrerad har ett antal rättigheter avseende hanteringen av dina personuppgifter och du kan kontakta oss på kontakt@matjobb.se om du har några frågor.