Företagsanalys för enskilda lantbrukare

Genom vår företagsanalys har vi under 2 år, tillsammans med en erfaren affärsrådgivare, erbjudit personlig rådgivning inom ekonomi och företagsamhet till Sveriges lantbrukare. Under projektets gång har över 1000 personer anmält sig till vårt erbjudande som avslutades den 16 februari i år. I vår företagsanalys ingick följande:

  • Företagsanalys tillsammans med en erfaren affärsrådgivare hos Ludvig & Co, på det sätt som passar den enskilda verksamhet bäst. 
  • Kraftigt rabatterade priser för medlemmar i LRF eller Livsmedelsföretagen. 
  • En handlingsplan med tydliga förslag för hur företagande kan utvecklas genom till exempel kompetensutvecklings- och rekryteringsinsatser. 

Om du har frågor rörande hur företagsanalysen var utformad etc. kontakta vår projektchef Christin Rappe:
christin.rappe@lrf.se

  • Ladda ner rapporten: Lönsamhet
    789 företag gjorde en företagsanalys i projektet Mer mat – fler jobb. Nu har vi samlat alla insikter i en rapport som du kan ladda ner här.
  • ”Ekonomin … jag tänker på den hela tiden”
    När kostnaderna för lantbrukets insatsvaror ökar med 4,1 miljarder kronor på årsbasis slår det hårt och skoningslöst mot företagen. Vi pratar med Olof och Lotta Svensson som driver mjölkproduktion på gården Starabo utanför Vårgårda. De berättar hur utmaningarna har avlöst varandra de senaste åren och om sin syn på var förändringarna måste till.

Mer mat – fler jobb är ett initiativ från

Logo

Bli medlem!

Livsmedelsföretagen verkar för att svenska livsmedelsproducenter ska ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft!

Som medlem i LRF har du Sveriges största företagarorganisation i ryggen.