Företagsanalys

Case

Person med drönare

Kloka företagare vet att de inte är bäst på allt

Med siktet inställt på tusen företagsanalyser ger ”Mer mat – fler jobb” näring åt en hel flora av företag med matproduktion. Bengt Jönsson och Ulf Danielsson, Bjud Grönsaker i Vellinge, har fått hjälp av affärsrådgivaren Caroline Göransson på Ludvig & Co att fortsätta växa i rätt riktning.

Bjud Grönsaker har sedan starten i slutet av 1980-talet vuxit organiskt. I våras kände de två ägarna Bengt Jönsson och Ulf Danielsson att de ville ta hjälp utifrån, för att se hur de kunde ta sitt företagande ett steg vidare. Erbjudandet om en rabatterad företagsanalys tillsammans med en erfaren affärsrådgivare från Ludvig & Co landade helt rätt.

– Vi hade ju försökt att få bättre struktur i organisationen ett par gånger själva, så just det att någon kom utifrån med färska ögon och tittade på företaget var en fördel för oss, säger Bengt.

Affärsrådgivaren med de färska ögonen var Caroline Göransson, en av drygt 40 affärsrådgivare som just nu är involverade i Mer mat – fler jobb runt om i Sverige. Hon och hennes kollegor på Ludvig & Co har stor erfarenhet av att arbeta med matproducerande företag och brinner för att hjälpa dem att utvecklas och se möjligheterna med sin verksamhet.

– Vi arbetar med en fantastisk blandning av företag, från köttproduktion och växtodling till bryggerier, bagerier och charkföretag eller någon som driver gårdscafé. Alla med potential att utvecklas, säger Caroline.

Målet är att genomföra 1 000 företagsanalyser inom ramen för ”Mer mat – fler jobb” och alla som arbetar med matproduktion i en eller annan form kan boka in sig för en analys.

– Kloka företagare vet att de inte är bäst på allt, ofta förstår de att de är bättre på vissa saker än andra. Mitt jobb är att få både dem och företaget att utvecklas genom att se på verksamheten utifrån och analysera den, säger Caroline.          

Starkare sammanhållning

Företagarna som Caroline jobbar med har många gånger flera olika roller. De sköter allt från ekonomi och personalfrågor till att stå på golvet, för att sedan ta beslut i strategiska ägarfrågor. Hennes uppgift är att tillsammans med företagaren ta fram en plan för hur organisationen kan se ut framåt. Undersöka vilka resurser som redan finns och vad man eventuellt behöver hjälp med. Bjud Grönsaker var tydliga med vad de behövde. 

– De visste exakt vad de var ute efter – struktur, organisation och effektivitet! De frågade om min syn på hur de skulle leda arbetet, eftersom företaget både har vuxit mycket och dessutom har många säsongsarbetare. I företagsanalysen ingår flera rådgivningsmöten, där vi pratar om ekonomiska resultat, företagens utveckling och vilka investeringar de kanske vill göra. Hos Bjud Grönsaker behövdes omfördelning av uppgifter, en ny organisationsplan och nya befattningsbeskrivningar för alla. Dessutom kom det fram att de behövde anställa en medarbetare till, säger Caroline.

Bengt startade det som idag är Bjud Grönsaker på sin pappas gård 1988. Ulf började i företaget fyra år senare och de båda ägarna har känt varandra sedan de var åtta år. Då brukade de prata om att de skulle ha sockerbetor ihop när de blev stora. Idag odlar de förutom betor en mängd olika sallat, kål och purjolök på sin anläggning.

Båda upplevde att de hade en del organisatoriska problem och ibland blev det lite luddigt vem som egentligen hade ansvaret för vad. Caroline agerade utifrån vad de berättade och deras behov. En av de första sakerna hon gjorde var att ta fram beskrivningar på vad de olika tjänsterna i företaget egentligen innefattade.

– Så att uppgifterna man gör ingår i yrkesrollen och inte tvärtom. Även om till exempel en försäljningschef faktiskt kan vara bra på andra mer praktiska uppgifter, så kanske inte en eventuell ersättare är lika bra på det. Därför måste arbetsuppgifterna vara tydliga för alla, säger Bengt.

Klara och tydliga arbetsbeskrivningar har lett till ökad förståelse för allas jobb och resultatet av företagsanalysen har fortsatt att knoppa av sig. Till exempel har det lett till en bättre introduktion för säsongsarbetare och en starkare sammanhållning bland personalen. Även en ny medarbetare har välkomnats under våren.

– Vi har inte rekryterat personal på det sättet tidigare. I den här branschen handlar mycket om personliga rekommendationer och man får tips på folk av de man redan jobbar med. Men den här gången fick vi extern hjälp med gott resultat. Man kan riskera att bli något av en ensamvarg när man byggt upp en verksamhet från grunden och så får man lite svårt att släppa in andra, trots att företaget växer. Då blir ju verksamheten väldigt beroende av ägaren, vilket kan ha sina nackdelar. Företagsanalysen har hjälpt oss utforma en organisation som skulle fungera även om just jag försvann, säger Bengt.

Hallå där…

Linda Sundström

Linda Sundström
projektledare Företagsanalys

Varför ska jag som företagare satsa på att göra en företagsanalys?

Du får en bra plattform att stå på. Du får koll på hur företaget mår, vilka möjligheter du har att utveckla ditt företag, öka produktionen och bättra på lönsamheten. Du får också veta vilka hinder som eventuellt står i vägen för att du ska nå dina mål. Dessutom får du koll på om du själv eller någon av dina medarbetare behöver kompetensutvecklas inom något område och hjälp att rekrytera personal.   

Hur många företag har gjort en företagsanalys så här långt?

Jag har haft kontakt med drygt 300 intresserade företag så här långt i projektet. Av dessa är det drygt hälften som har inlett och/eller har avslutat analysen. De som är klara och har fått sin handlingsplan är nu inne på nästa steg – kompetensutveckling! Att med hjälp av utbildningar höja kompetensen i företaget ännu mer!

Vad säger de företagare som har gjort en företagsanalys?

Vi i projektet följer upp varje företagare som har gjort en företagsanalys. Det är viktigt för oss att veta vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre. Så här långt har vi fått övervägande positiv respons. Mest nöjda är företagarna med att ha fått en handlingsplan – ett verktyg som hjälper dem att fokusera framåt i sitt företagande.

De vet när och vilka beslut de behöver fatta för att komma vidare. De vet inom vilka områden de behöver höja sin kompetens. De som har haft behov av arbetskraft har fått stöd i rekryteringen, och själva kunnat fokusera på annat.

Bäst resultat får de företagare som har självinsikt och går in i projektet med öppet sinne. Vi har verktygen och arbetssätten men, i slutänden är det bara du själv som kan förverkliga dina mål och drömmar!

Om företagsanalys

Oavsett om du vill öka lönsamheten i ditt företag, om du är redo att växla upp och anställa fler, om du vill vässa ditt ledarskap, din affärsmässighet eller något helt annat, ger en företagsanalys dig rätt verktyg för att ta nästa steg. 

Tillsammans med en erfaren affärsrådgivare från Ludvig & Co (tidigare LRF Konsult), går du igenom företagets ekonomiska förutsättningar, styrkor och utmaningar. Ni jämför nyckeltal, justerar eller sätter nya mål och ser vilka möjligheter ditt företagande har framåt. Fokus ligger steget från nutid till framtid och vad som krävs för att du ska nå målsättningen – oavsett om det handlar om ökad produktion, lönsamhet, investeringar, kompetensutveckling eller behov av fler medarbetare. 

Utifrån det ni kommer fram till skapas en handlingsplan.  Handlingsplanen ger dig konkreta exempel på vad du kan göra för att ta nästa steg i ditt företagande.


Från start till mål tar det mellan 1 – 2 månader att genomföra en företagsanalys. Hur lång tid det tar beror till stor del på när du har möjlighet att prata med affärsutvecklaren och hur mycket tid du kan avsätta. Vår ambition är att du ska kunna styra över tiderna så att de passar just din vardag och du kan välja om du vill träffas över telefon, datorn eller i personliga möten.

En tid efteråt tar affärsrådgivaren kontakt med dig för att stämma av eventuella frågor eller om du behöver stöd i att komma igång med handlingsplanen.

Vi kontaktar också dig för att möta eventuella behov av kurser och utbildningar för dig och/eller dina medarbetare och om du behöver rekryteringsstöd för att hitta en ny medarbetare med rätt kompetens.

Frågor och svar

Hur går en företagsanalys till och hur lång tid tar det?

Hur lång tid det tar beror till stor del på när du har möjlighet att prata med affärsutvecklaren och hur mycket tid du kan avsätta.

Vår ambition är att du ska kunna styra över tiderna så att de passar just din vardag. Uppskattningsvis tar det mellan 1 – 2 månader att färdigställa analysen från er första kontakt.

Vad kostar det?

Under projekttiden kostar företagsanalysen 1 600 kr för medlemmar i Livsmedelsföretagen eller LRF, övriga betalar 2 900 kr. Normalt kostar en företagsanalys 12 000 kr. (Alla priser ex. moms)

Att vi kan erbjuda dig ett så här bra pris är tack vare medfinansieringen från Europeiska Socialfonden, ESF.

Hur länge pågår erbjudandet?

Projektet pågår under tre år och du kan boka in en rabatterad företagsanalys fram till och med januari 2022.

Kan alla företagare anmäla sig?

Ja, om du arbetar med matproduktion i en eller annan form. Det vill säga om du i rollen som till exempel lantbrukare eller växthusodlare producerar råvaror, eller om du i rollen som livsmedelsföretagare – bageri, bryggeri, kött- eller charkföretag – förädlar råvaror.

För vem är en företagsanalys bra?

För alla företagare som vill utveckla sitt företag, sina medarbetare och sig själva!

Oavsett om du drömmer om att kunna leva på ditt företag, om du är redo att växla upp och anställa fler, satsa på kompetensutveckling eller vill vässa ditt ledarskap, öka affärsmässigheten eller något helt annat möter ”Mer mat – fler jobb” dig där du är! Vi erbjuder individuella lösningar för att du, ditt företag och dina eventuella medarbetare ska utvecklas – och producera mer mat.

Hur anmäler jag mig?

Fyll i anmälningsformuläret här på matjobb.se. så kontaktar vår projektledare Linda Sundström dig. Du kan också mejla linda.sundström@lrf.se eller ringa: 010-184 4384.

Finns det några andra förutsättningar eller krav jag bör vara medveten om?

Ja, du behöver fylla i en Statsstödsblankett för att kunna ta del av erbjudandet. Det betyder att du behöver redovisa vilken form av de minimis stöd du har tagit emot under de senaste tre åren.

OBS! Det är olika blanketter beroende på om du driver ett företag inom lantbruk/trädgård/odling eller ett livsmedelsföretag som förädlar råvaror, till exempel ett bageri, bryggeri, kött- eller charkföretag.

Blanketterna kan du ladda ner här: LRF respektive Livsmedelsföretagen

Hur fyller jag i Statsstödsblanketten?

Skriv ut blanketten och fyll i uppgifterna.

Scanna in blanketten och mejla den till linda.sundstrom@lrf.se alternativt skicka med post till:

Linda Sundström
Ösavägen 14
836 94 Ås

Märk mejlet/brevet med ”Statsstödsblankett MMFJ”

Kan jag göra en företagsanalys fler gånger under projekttiden?

Nej, erbjudandet gäller bara en gång per företag.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för kontinuerlig information om utbildningar, event och erbjudanden som ingår i Mer mat – fler jobb!

nyhetsbrev

Mer mat – fler jobb är ett initiativ från

Bli medlem!

Livsmedelsföretagen verkar för att svenska livsmedelsproducenter ska ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft!

Som medlem i LRF har du Sveriges största företagarorganisation i ryggen.