Företagsanalys

Case

Företagsanalys? Varför ska jag lägga tid och pengar på det?

Företagsanalysen hjälper dig att tänka nytt, utanför boxen! Den är inte bara en genomlysning av hur ditt företag mår ekonomiskt. Utan en process – där du testar dina idéer på någon annan. Chanserna ökar att företaget blir mer lönsamt OCH att du frigör tid till att göra rätt saker, säger Fredrik Widange, affärsrådgivare hos Ludvig & Co som jobbar tillsammans med oss i ”Mer mat – fler jobb”.

Oavsett om du driver ett småskaligt lantbruk, ett mellanstort livsmedelsföretag eller en större växtodling funderar man som företagare ofta över möjligheterna att både öka lönsamheten och få mer tid. Kanske bore jag utveckla mina produkter eller tjänster? Köpa in nya maskiner? Anställa fler inför kommande säsong? Lämna vidare företaget till nästa generation?

Under företagsanalysen går du igenom dina funderingar tillsammans med en erfaren affärsrådgivare från Ludvig & Co. Ni stämmer av företagets ekonomiska situation, tar fram en aktuell affärsplan och sätter upp en konkret handlingsplan över vad du behöver göra för att nå företagets mål. Affärsrådgivaren har dessutom ett brett nätverk av både specialister och andra kontakter som kan komma till användning när du själv har kört fast.

­­– Nyligen träffade jag en företagare som länge hade funderat på att ta in en ny grönsak i sin växthusodling. Men, han tvekade. Var det en bra idé och var den ens lönsam? Jag skrev upp frågeställningen på min to-do-lista, kontaktade grossisten i området och tog reda på så mycket fakta som möjligt. Både om marknaden för grönsaken, prisbild och konkurrens. Det är ett konkret exempel på när jag som affärsrådgivare går in och stöttar ett behov som vi har identifierat i arbetet med företagsanalysen. Om det blir någon ny grönsak i företagets sortiment? Just nu räknar företagaren på kostnaderna för att bygga ett nytt växthus! säger Fredrik Widange.

Under projekttiden kostar företagsanalysen 2900 kr för medlemmar i Livsmedelsföretagen eller LRF, övriga betalar 5 900 kr. Normalt kostar en företagsanalys 12 000 kr. (Alla priser ex. moms)

Företagsanalys – så här funkar det:

 • Du bokar upp en företagsanalys. Antingen genom att skicka in en intresseanmälan direkt här på sajten eller kontakta vår projektledare Linda Sundström för mer information: 010-184 43 84 alt.  linda.sundstrom@lrf.se
 • En affärsrådgivare från Ludvig & Co kontaktar dig på telefon. Ni och går igenom vilka tankar och förväntningar du har inför det första mötet. Ni bokar upp en tid ett par veckor framåt i tiden.
 • Du mejlar företagets resultat- och balansräkning till affärsrådgivaren. Helst med fakta 3 år bakåt i tiden.
 • Affärsrådgivaren skickar ut frågor till dig inför mötet. Utifrån frågorna tänker du igenom allt från vilken din marknad och dina konkurrenter är och vad du tjänar pengar på, till vilka svagheter och utmaningar du ser i ditt företag.
 • Nu är det dags för ert första möte – oftast sker det på plats hos dig, men under Coronapandemin kan du välja att köra mötet digitalt eller över telefon. Räkna med att avsätta ett par timmar.
 • Under mötet går ni igenom frågeställningarna du fått tidigare och borrar djupare i de frågor ditt företagande har störst behov av. Ni går igenom ekonomiska förutsättningar, identifierar styrkor, svagheter, utmaningar och hot.
 • Svaren ger dig underlaget till din affärsplan!

  Om du redan har en affärsplan hjälper företagsanalysen dig att uppdatera och vidareutveckla den. Om du ”har affärsplanen i huvudet”, får du ner den i ett dokument som du kan dela med till exempel din bank, dina medarbetare, delägare eller andra samarbetsparter. Affärsplanen är ett viktigt underlag för ditt framtida företagande.
 • Mötet avslutas med att ni kommer överens om vad som behöver göras närmast och av vem, för att du ska nå företagets mål.

  Uppgifterna ska vara så konkreta som möjligt: ”Boka en kurs i ledarskap för min förman”, ”Kontakta företagare X för att ta reda på mer om hur de gjorde när de startade upp en gårdsbutik”, ”Starta upp rekryteringen inför sommarsäsongen” etc.

  Även affärsrådgivaren kan få arbetsuppgifter inför ert nästa möte, till exempel stämma av konkurrensläget, sätta dig i kontakt med en jurist inför ett generationsskifte eller något annat.

Läs mer om Ludvig&Co

Hallå där…

Linda Sundström

Linda Sundström
projektledare Företagsanalys

Varför ska jag som företagare satsa på att göra en företagsanalys?

Du får en bra plattform att stå på. Du får koll på hur företaget mår, vilka möjligheter du har att utveckla ditt företag, öka produktionen och bättra på lönsamheten. Du får också veta vilka hinder som eventuellt står i vägen för att du ska nå dina mål. Dessutom får du koll på om du själv eller någon av dina medarbetare behöver kompetensutvecklas inom något område och hjälp att rekrytera personal.   

Hur många företag har gjort en företagsanalys så här långt?

Jag har haft kontakt med drygt 300 intresserade företag så här långt i projektet. Av dessa är det drygt hälften som har inlett och/eller har avslutat analysen. De som är klara och har fått sin handlingsplan är nu inne på nästa steg – kompetensutveckling! Att med hjälp av utbildningar höja kompetensen i företaget ännu mer!

Vad säger de företagare som har gjort en företagsanalys?

Vi i projektet följer upp varje företagare som har gjort en företagsanalys. Det är viktigt för oss att veta vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre. Så här långt har vi fått övervägande positiv respons. Mest nöjda är företagarna med att ha fått en handlingsplan – ett verktyg som hjälper dem att fokusera framåt i sitt företagande.

De vet när och vilka beslut de behöver fatta för att komma vidare. De vet inom vilka områden de behöver höja sin kompetens. De som har haft behov av arbetskraft har fått stöd i rekryteringen, och själva kunnat fokusera på annat.

Bäst resultat får de företagare som har självinsikt och går in i projektet med öppet sinne. Vi har verktygen och arbetssätten men, i slutänden är det bara du själv som kan förverkliga dina mål och drömmar!

Om företagsanalys

Oavsett om du vill öka lönsamheten i ditt företag, om du är redo att växla upp och anställa fler, om du vill vässa ditt ledarskap, din affärsmässighet eller något helt annat, ger en företagsanalys dig rätt verktyg för att ta nästa steg. 

Tillsammans med en erfaren affärsrådgivare från Ludvig & Co (tidigare LRF Konsult), går du igenom företagets ekonomiska förutsättningar, styrkor och utmaningar. Ni jämför nyckeltal, justerar eller sätter nya mål och ser vilka möjligheter ditt företagande har framåt. Fokus ligger steget från nutid till framtid och vad som krävs för att du ska nå målsättningen – oavsett om det handlar om ökad produktion, lönsamhet, investeringar, kompetensutveckling eller behov av fler medarbetare. 

Utifrån det ni kommer fram till skapas en handlingsplan.  Handlingsplanen ger dig konkreta exempel på vad du kan göra för att ta nästa steg i ditt företagande.


Från start till mål tar det mellan 1 – 2 månader att genomföra en företagsanalys. Hur lång tid det tar beror till stor del på när du har möjlighet att prata med affärsutvecklaren och hur mycket tid du kan avsätta. Vår ambition är att du ska kunna styra över tiderna så att de passar just din vardag och du kan välja om du vill träffas över telefon, datorn eller i personliga möten.

En tid efteråt tar affärsrådgivaren kontakt med dig för att stämma av eventuella frågor eller om du behöver stöd i att komma igång med handlingsplanen.

Vi kontaktar också dig för att möta eventuella behov av kurser och utbildningar för dig och/eller dina medarbetare och om du behöver rekryteringsstöd för att hitta en ny medarbetare med rätt kompetens.

Frågor och svar

Hur går en företagsanalys till och hur lång tid tar det?

Hur lång tid det tar beror till stor del på när du har möjlighet att prata med affärsutvecklaren och hur mycket tid du kan avsätta.

Vår ambition är att du ska kunna styra över tiderna så att de passar just din vardag. Uppskattningsvis tar det mellan 1 – 2 månader att färdigställa analysen från er första kontakt.

Vad kostar det?

Under projekttiden kostar företagsanalysen 2900 kr för medlemmar i Livsmedelsföretagen eller LRF, övriga betalar 5 900 kr. Normalt kostar en företagsanalys 12 000 kr. (Alla priser ex. moms)

Att vi kan erbjuda dig ett så här bra pris är tack vare medfinansieringen från Europeiska Socialfonden, ESF.

Hur länge pågår erbjudandet?

Projektet pågår under tre år och du kan boka in en rabatterad företagsanalys fram till och med januari 2022.

Kan alla företagare anmäla sig?

Ja, om du arbetar med matproduktion i en eller annan form. Det vill säga om du i rollen som till exempel lantbrukare eller växthusodlare producerar råvaror, eller om du i rollen som livsmedelsföretagare – bageri, bryggeri, kött- eller charkföretag – förädlar råvaror.

För vem är en företagsanalys bra?

För alla företagare som vill utveckla sitt företag, sina medarbetare och sig själva!

Oavsett om du drömmer om att kunna leva på ditt företag, om du är redo att växla upp och anställa fler, satsa på kompetensutveckling eller vill vässa ditt ledarskap, öka affärsmässigheten eller något helt annat möter ”Mer mat – fler jobb” dig där du är! Vi erbjuder individuella lösningar för att du, ditt företag och dina eventuella medarbetare ska utvecklas – och producera mer mat.

Hur anmäler jag mig?

Fyll i anmälningsformuläret här på matjobb.se. så kontaktar vår projektledare Linda Sundström dig. Du kan också mejla linda.sundström@lrf.se eller ringa: 010-184 4384.

Finns det några andra förutsättningar eller krav jag bör vara medveten om?

Ja, du behöver fylla i en Statsstödsblankett för att kunna ta del av erbjudandet. Det betyder att du behöver redovisa vilken form av de minimis stöd du har tagit emot under de senaste tre åren.

Blanketten kan du ladda ner här (pdf)

Hur fyller jag i Statsstödsblanketten?

Skriv ut blanketten och fyll i uppgifterna.

Scanna in blanketten och mejla den till linda.sundstrom@lrf.se alternativt skicka med post till:

Linda Sundström
Ösavägen 14
836 94 Ås

Märk mejlet/brevet med ”Statsstödsblankett MMFJ”

Kan jag göra en företagsanalys fler gånger under projekttiden?

Nej, erbjudandet gäller bara en gång per företag.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för kontinuerlig information om utbildningar, event och erbjudanden som ingår i Mer mat – fler jobb!Mer mat – fler jobb är ett initiativ från

Bli medlem!

Livsmedelsföretagen verkar för att svenska livsmedelsproducenter ska ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft!

Som medlem i LRF har du Sveriges största företagarorganisation i ryggen.