Ägar- och generationsskifte

Att skifta en gård spänner över ett helt spektrum av ekonomi och juridik, men kanske ändå mest ett knippe av känslor. I projektet Mer mat – fler jobb har vi mött allt från unga som står och stampar och vill ta över, till de som inte har någon att skifta eller sälja till. Att skifta ett livsverk är kanske en av de svåraste saker man kan göra. 

Nästan hälften av landets lantbrukare närmar sig ålderspension. Sedan 1970-talet har antalet lantbruksföretag minskat med 62 procent, men den brukade åkerarealen har bara minskat med 16 procent. Det är viktigt för mångfalden, en levande landsbygd, ekologin och inte minst för oss människor att även de små lantbruken finns kvar och utvecklas.

Den dystra sanningen är att var åttonde timme lägger tre lantbrukare ner sina lantbruk i Sverige. Vi är av den bestämda åsikten att lantbruk ska skiftas, inte läggas ner.
Den 27 April 2022 släppte vi därför en rapport om Ägar- och generationsskifte baserat på våra slutsatser och analyser av de 4 år som arbetat med detta.
Ladda ner rapporten i sin helhet här

  • Ladda ner rapporten: Ägar- och generationsskifte
    Nu släpper vi i projektet vår egen rapport som visar hur avgörande det är att de jordbruk vi har kvar i Sverige skiftas och inte läggs ner.
  • ”Vi vill se en utredning om ägarskiften”
    ”Det finns ingen utredning som på allvar har tittat på vad som leder till ägarskiften inom lantbruket. Man borde ha gjort en för länge sedan”. Det säger Elisabeth Hidén. Hon är ordförande i LRF Ungdomen och vill att regeringen tar tag i problemet med att allt färre lantbruk skiftas. 

Mer mat – fler jobb är ett initiativ från

Logo

Bli medlem!

Livsmedelsföretagen verkar för att svenska livsmedelsproducenter ska ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft!

Som medlem i LRF har du Sveriges största företagarorganisation i ryggen.