Avslutskonferens

Den 18 Maj sände vi live från Europahuset i Stockholm tillsammans med ArbetsförmedlingenKrinova Incubator & Science ParkLRF – Lantbrukarnas Riksförbund och Livsmedelsföretagen på vår avslutskonferens.
Tillsammans stod vi eniga i att projektets styrka varit samarbete, kompetensutveckling, attraktionskraft och fokus på den enskilde företagarens lönsamhet.
Vi diskuterade projektets resultat och arbetssätt med intressenter och deltagare från projektets olika delar.
På scen fick vi även ta del av inspirerande slutord från Jordbruksverkets generaldirektör – Christina Nordin – som belyste vikten av samarbete och ett positivt synsätt för att omsätta livsmedelstrategin till verklighet i framtiden.
Sändningen kan du se i efterhand nedan:

Avslutskonferens för Mer mat – fler jobb.