Ladda ner rapporten: Kompetensutveckling

Mer mat – fler jobb har under projektets 4 år erbjudit kurser och utbildningar i allt från praktiska moment som djurskötare på mjölkgård och foderproduktion, till ledarskap, arbetsmiljö, marknadsföring och ägarskifte.

Här kommer rapporten som berättar om vad vi sett att landets primärproducenter behöver i form av utbildning. Men rapporten siktar också in sig på HUR vi har nått dem – vilken kommunikation de har varit mottagliga för.

Här kan du även ladda ner projektets tre andra rapporter, om Arbetskraft inom livsmedelsindustrinÄgar- och generationsskifte inom de gröna näringarna samt Lönsamhet inom de gröna näringarna.