Ladda ner rapporten: Lönsamhet

Från 2019 till 2022 erbjöd Mer mat – fler jobb en företagsanalys till matproducenter. Det innebar att en affärsrådgivare gjorde en genomlysning av företagets ekonomiska läge, behov av kompetens, rekrytering samt andra utvecklingsområden. Totalt gjorde 789 företag en företagsanalys i projektet.

Nu har vi samlat alla insikter från företagsanalysen i en rapport som belyser begreppet lönsamhet. Hur man upplever sin lönsamhet, om man kan påverka sin situation och om insatserna via projektet Mer mat – fler jobb har gett effekt på det egna företagandet.

Här kan du även ladda ner projektets två första rapporter, om Arbetskraft inom livsmedelsindustrin samt Ägar- och generationsskifte inom de gröna näringarna. Den 8 juni 2022 släpper vi projektets sista rapport. Då handlar det om Kompetensutveckling inom de gröna näringarna.