Kostnadsfria kurser i kristider

Den ena smällen efter den andra träffar Sveriges matproduktion med kraft. Först torkan 2018, sedan pandemin, snabbt ökande priser på insatsvaror under 2021 och nu kriget i Ukraina. Lantbruket behöver i första hand ekonomiskt bistånd – det har vi på Mer mat – Fler jobb inte möjlighet att ge, men vi kan dela med oss av vår kunskap. Därför ger vi nu tre kostnadsfria kurser som alla är inriktade på att effektivisera och kapa onödiga utgifter.

LEAN – Sänk dina kostnader och öka dina intäkter

I tider av stora prisökningar på insatsvaror är det viktigt att varje företagare bildar sig en uppfattning om hur det egna företaget påverkas av priserna på diesel, el och gödsel och agerar för att klara sin lönsamhet. Här gör vi en kort, praktisk och smart genomgång av hur du kan tänka och förhandla med insatsvaruföretag (sänka kostnader), med banken (sänka kostnader) och med kund/producentkooperation/grossist osv (öka intäkter).

Pris: Ingen kostnad

OBS! Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 7 vardagar före kursstart debiteras 1200 kr.

Kursen hålls vid ett tillfälle:
12 apr 2022, kl 10:00-14:00

Sista anmälningsdag: 05 apr, 2022

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR


LEAN-kurser

LEAN – Minska dina slöserier

En av de mest kända och använda modulerna i LEAN är ”minska dina slöserier i företaget” – att systematiskt gå igenom alla delarna i företaget, för att identifiera och ta bort allt man gör som inte skapar värde, eller som kan skapa mer värde om det görs på ett annat sätt.

Pris: Ingen kostnad

OBS! Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 7 vardagar före kursstart debiteras 1200 kr.

Kursen är uppdelad på två korta och intensiva tillfällen, där du får möjlighet att gå igenom ditt eget företag mellan tillfällena.
Tillfälle 1: 31 mar 2022, kl 10:00-12:00 
Tillfälle 2: 5 april 2022, kl 10:00-12:00 

Sista anmälningsdag: 24 mar, 2022

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR


Företagsutveckling

Effektiva och lönsamma klimatåtgärder på gårdsnivå

OBS! Kursen är inriktad mot mjölkproduktion!

Undrar du hur klimatavtryck beräknas, hur det kan förbättras och vilken betydelse det har för din gårds lönsamhet? Den här kursen går igenom följande:

  • Mjölk: avkastning, leveransindex, mjölkkvalité
  • Foder: fodereffektivitet, proteineffektivitet, optimerad foderstat, självförsörjandegrad, vikten av grovfoderanalyser, betesstrategi, metanreducerande tillsatser
  • Avel: livslängd, inkalvningsålder, rekryteringsprocent, kalvningsintervall
  • Djurhälsa: smittskydd, celltal och juverhälsa, klövhälsa, kalvhälsa, dödlighet, metaboliska sjukdomar
  • Växtodling: mulljordar, markens bördighet, kolinlagring, biologisk mångfald, avkastning på grödor
  • Gödsel: gödselstrategi, kväveeffektivitet, val av gödselmedel, vikten av att analysera stallgödseln
  • Byggnader och teknik: kokomfort, energisparande åtgärder, flytgödselförvaring, biogas, dieselreducerande åtgärder, vattensparande åtgärder

Pris: Ingen kostnad

OBS! Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 7 vardagar före kursstart debiteras 950 kr.

Kursen hålls vid ett tillfälle:
24 mar 2022, kl 10:00-14:30 

Sista anmälningsdag: 21 mar, 2022

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR