Djurhållningskurserna som ger nytta direkt

I slutet av februari och hela mars hålls Mer mat – fler jobbs fina djurhållningskurser, i samarbete med Växa och GrisKonsult. Anmälningstiden börjar bli knapp på några av kurserna, så tveka inte att anmäla dig nu! Kurserna hålls digitalt vilket är uppskattat i en tidspressad vardag. 

Pris: Endast 950 kr för LRF- och Li-medlemmar och 1450 kr för övriga på samtliga kurser.

KURSER NÖT- OCH MJÖLKDJUR

Kalv, första månaderna
2 mar 2022, kl 10:00-14:30
Anmäl dig senast: 23 feb

Vallodling för mjölk- och köttproducenter
8 mars, kl 10:00 – 14:30
Anmäl dig senast: 19 februari

Kosignaler
16 mars, kl 10:00 – 14:30
Anmäl dig senast: 9 mars

Effektiva och lönsamma klimatåtgärder på gårdsnivå
24 mars, kl 10:00 – 14:30
Anmäl dig senast: 7 mars

Fruktsamhet mjölkproduktion
31 mars, kl 10:00 – 14:30
Anmäl dig senast: 14 mars


GRISSKÖTARKURSER

Djurskötare utbildning Gris – Suggor
3 mar 2022, kl 12:30-16:30
Anmäl dig senast: 14 feb

Djurskötare utbildning Gris – Smågrisar
10 mar 2022, kl 12:30-16:30
Anmäl dig senast: 21 feb

Djurskötare utbildning Gris – Växande grisar
17 mar 2022, kl 12:30-16:30
Anmäl dig senast: 28 feb