Likviditet i svåra tider – handfasta tips för lantbrukare

Vi har i projektet ”Mer mat – fler jobb” direktkontakt med Sveriges lantbruksföretag och bilden som växer fram är oroväckande. Åtskilliga berättar att de dras med dålig lönsamhet – och det angav man redan innan priset på diesel, el och gödsel började skena.

Än en gång tornar en kris upp sig, lika stor som den som drabbade lantbruket efter sommaren 2018. LRF har krävt att regeringen ska ta fram ett stödpaket till lantbruket, än har det inte blivit verklighet.

Det här är vårt sätt att göra skillnad

”Mer mat – fler jobb” har därför tagit fram en speciellt framtagen kriskurs. Den fokuserar helt på vad du som företagare själv kan påverka för att styra ditt företag igenom krisen. Kursen hålls av en erfaren affärsrådgivare från Ludvig & Co.

👉 Kursen är givetvis kostnadsfri och är öppen för alla som driver matproduktion i Sverige.


Den 14 februari 2022 hölls den sista kursen Likviditet i svåra tider – handfasta tips för lantbrukare. I nuläget planerar vi inte något mer kurstillfälle, men om du har frågor och önskar kontakt, hör av dig till vår projektledare Linda Sundström på linda.sundstrom@lrf.se eller 010-184 43 84.

Punkter som kursen går igenom

Förändringar i produktionen
– Ska all areal sås/planteras
– Prioritering av grödor 
– Förändring av val av gröda
– Förändrad tidpunkt för sådd/plantering
– Förändring i odlingsmetod

Omförhandling priser på insatsvaror
– Kort om prisförhandling, argument och teknik
– Konkurrensutsätta insatsvaruleverantören

Anstånd betalning
– Förhandling om anstånd 
– Ränte- och amorteringsförhandlingar 

Övriga stora kostnader
– Planerade investeringar
– Personal

Försäljning
– Prissäkring och tidpunkt för försäljning
– Förhandling för högre priser


Vill du veta mer?

Om du har frågor om kursen, hör av dig direkt till vår projektledare Linda Sundström på linda.sundström@lrf.se eller 010-184 43 84.