Årets Bonde 2021: ”Det är egentligen smått omöjligt att räkna på investeringen”

Är du också intresserad av att göra en företagsanalys?

🏆 Nors och Bäcks gårdar på norra Gotland kammade hem inte bara Årets Bonde 2021 utan även Årets Köttbonde 2021. Det här är ett företag som går från klarhet till klarhet – de verkar göra allt rätt!
 
Det prisade företaget driver ekologisk köttproduktion och avel med naturvård och långsiktig hållbarhet i fokus. Något som de nyligen prioriterade var att göra en företagsanalys via Mer mat – fler jobb.
 
Vi lyfte luren för att ställa frågan: ”Kunde företagsanalysen peka på något som ni kan skruva på ytterligare för att nå ännu högre höjder i er verksamhet?”
 
När vi når Elof Nilsson, har han lite jobbabstinens. Veckan som gick blev något helt annat än det vanliga för honom och sambon Maude Fyrenius, som driver Nors och Bäcks gårdar AB tillsammans.

– Just nu gödslar jag ut en ströbädd och det känns skönt att vara tillbaka, säger han.

Ekosystemtjänster i fokus

Elof är tredje generationen på gården. För 20 år sedan tog han över efter sina föräldrar, vilket var ett naturligt steg eftersom han utbildat sig inom jordbruk. Redan från start visste Elof och Maude att de ville utveckla ekosystemtjänster i sitt jordbruk.

På gården har de köttraserna Charolais och Angus och en fårbesättningen med cirka 160 moderdjur. Ett av huvudskälen till att just Nors och Bäcks gårdar kammade hem Årets Bonde 2021 tror Elof är att de har ett bra koncept som är hållbart i alla led.

– Vi har en trevlig uppfödningsform med väldigt lite sjukdom och få kalvar som inte överlever. Det handlar också om att göra ett bra jobb i marken med hjälp av djuren. Dessutom är vi ju skapligt lönsamma, vilket är nog så viktigt, säger han.

Synergieffekter mellan bolagen

Företagsanalysen via Mer mat – fler jobb gjorde de i oktober 2021. Elof berättar att det fanns en speciell anledning till att de ville göra den.

I företaget har Elof och Maude ett gemensamt driftsbolag i vilket de äger djur och inventarier. Därtill äger de varsin fastighet.

– När en granne, som drivit mjölkproduktion, frågade om vi var intresserade av att köpa hans fastighet blev jag i eld och lågor och såg potentialen i att växa, medan Maude inte var lika sugen på att göra den investeringen.

Lösningen blev att Elof bildade ett nytt driftsbolag och köpte fastigheten. Han berättar att affärsutvecklaren som gjorde företagsanalysen började med att rita upp hur deras företag är organiserat. Utifrån det tittade de sedan på strukturerna nu när det nya bolaget ska bli en del i verksamheten.

– Vi kommer att utveckla det vi redan har och jag är övertygad om att det kommer att finnas vinningar i att utöka på det här viset, bland annat kan vi strukturera upp betesdriften ytterligare och ha god nytta av det nya stallet.

Tittar på strukturer

Elof och Maude gör medvetna och väl underbyggda val i sitt företagande, men som alla med lantbruksföretag vet, kan exempelvis nya CAP-regler och ett skyhögt pris på gödning möblera om rejält på spelplanen.

– Det är egentligen smått omöjligt att räkna på investeringen för en sådan här fastighet, man får istället titta på strukturer. Men det här är ändå något verkligt som går att ta på – det är inget IT-bolag jag har köpt.

Närmast är målet att den nya verksamheten ska nå sina egna mål och klara av att betala räntor och amorteringar. I den planen finns också en möjlighet att avyttra några tomter.

– Det vore fint om vi kan få hit folk som vill bo på landsbygden. Vi har inget emot att få lite trevliga grannar som vi kan fika med avslutar han.