Företagsanalysen tar ut en tydlig riktning

På Espelund gård i Storfors gjorde man nyligen sin företagsanalys via Mar mat – fler jobb. Två affärsrådgivare från Ludvig & Co kom till gården och stannade i flera timmar och pratade om företagets framtid.

Cecilia Kähäri driver Espelund gård tillsammans med sin man Arne Kähäri. När paret tog över efter hans föräldrar 2013 växlade de upp köttdjursproduktionen. Idag har de totalt 120 djur, som i huvudsak Cecilia sköter då Arne jobbar utanför gården i veckorna.

Någon som förstår förutsättningarna

När vi pratade med Cecilia inför företagsanalysen var hennes mål att få bolla idéer med någon som förstår den speciella värld som lantbrukare lever i – och det fick hon.

– Innan de kom, hade de gått igenom de tre senaste årens bokslut. De var pålästa och hade till och med skapat ett fint kompendium med staplar och diagram som var enkla att förstå, berättar Cecilia. 

Eftersom Ludvig & Co gör Espelund gårds bokslut, kunde de ta ut den information de behövde, utan förberedelser från Cecilias sida. Själv var hon väl förberedd med anteckningar och frågor, samtidigt som hon fick berätta om verksamheten med egna ord.
 
– De ville höra mig berätta om mina egna idéer, men hade samtidigt gott om egna. Jag fick även fundera över mina starka och svaga sidor och på vad jag vill bygga vidare på.

Ser på lantbruket som en affärsverksamhet

Cecilia Kähäri är inte uppvuxen på något lantbruk, men väl mellan två mjölkgårdar. Istället ägnade hon sina första 20 år i arbetslivet åt antikviteter, vilket förklarar hennes sätt att se på en affärsverksamhet.
 
– Jag var antikhandlare i 20 år och ser nog på lantbruket mer som ett företag än vad kanske många andra gör. 

Det är också hon som tar ansvaret för försäljning, kundkontakt och marknadsföring.
 
– Jag står för företagsdelen och hanterar hur vi ser ut utåt, medan min man är kunnig på maskiner. Vi kompletterar varandra, säger hon. 

Kanske inte behöver odla själva

Vid företagsanalysen var det speciellt en sak som kom upp, och som de själva inte hade räknat på.
 
– Varje år försöker vi odla foderspannmål till tjurarna och varje år blir vi lika besvikna på den dåliga skörden. Det är en knepig lerjord som inte funkar så bra som vi önskar, berättar Cecilia. 

När affärsrådgivarna från Ludvig & Co fick räkna lite, visade det sig att det är dyrare för Cecilia och Arne att odla egen foderspannmål än att köpa den.
 
– För det första måste vi ha någon som kommer och sår och när det sedan ska skördas måste vi ha tröskan i ordning. Affärsrådgivarna tyckte att vi i stället skulle titta på möjligheten att odla foderärter. Om vi gör det kan vi dessutom sälja tröskan och få in en hel del pengar på försäljningen. 

Räknar på ett stall

Drömmen om ett nytt stall har funnits i flera år, men efter den torra sommaren 2018, har planerna legat på is.
 
– Torkan 2018 dränerade våra ekonomiska buffertar, pengarna gick till extra foder och strö. Men nu känns det som att vi har ett bra läge och vi får dessutom hjälp med att räkna på det, vilket är en bra start när vi så småningom ska träffa banken. 

Att ett nytt stall är så hett efterlängtat beror på de senaste årens regniga och milda vintrar. Dikorna trampar sönder hagarna, som blir till en lervälling, och när det sedan är dags för kalvning är det ganska besvärligt att hålla på med det utomhus.

Att ett nytt stall är så hett efterlängtat beror på de senaste årens regniga och milda vintrar. Dikorna trampar sönder hagarna, som blir till en lervälling, och när det sedan är dags för kalvning är det ganska besvärligt att hålla på med det utomhus.
 
– Vi behöver helt enkelt få in djuren under den blötaste vinterperioden, säger Cecilia. 

Nu väntar hon på att Ludvig & Co ska återkomma med den konkreta handlingsplanen, ett dokument som går att stämma av mot, när det gått en tid och affärsrådgivarna återkommer för att se hur det går för gården.

Följande ingår i en företagsanalys via Mer mat – fler jobb:

  • En övergripande kartläggning och analys av nuläget. Ni går igenom företagets balans- och resultaträkning och kompletterar med det du berättar om ditt företag. I analysen utgår man från olika ekonomiska nyckeltal, vilket ger dig en bild av dina ekonomiska styrkor och svagheter.
  • Steget från nutid till framtid. Ni går igenom företagets utvecklingspotential, mål och förutsättningar och du tar fram en affärsplan utifrån affärsrådgivarnas frågeställningar.
  • En handlingsplan – kartan som leder dig in i framtiden. Möten, genomlysningar och samtal leder fram till en konkret handlingsplan.
  • Sista steget – uppföljning av affärs- och handlingsplanerna – vad behöver du göra, när och hur.