Många vill göra en företagsanalys – att gå kurs är ”jobbigare”

Mer mat – fler jobb går in på slutspurten. I maj 2022 ska projektet, som varit igång sedan hösten 2018, summeras. Den här veckan pratar vi med Christin Rappe, chef för projektet.

– Vi har fått en mängd olika insikter – allt från hur behovet av arbetskraft ser ut inom lantbruket till hur vi attraherar unga till vår bransch, säger Christin Rappe.

Dessutom tycker hon att projektet gör verkstad av den svenska livsmedelsstrategin.

– Den blir inte bara en skrivbordsprodukt, utan här adderar vi verkligen nytta för matproducenter ner på gårds- och förädlingsnivå.  

Företagsanalysen starkt efterfrågad

Störst har efterfrågan på projektets företagsanalys varit. Hittills har över 700 företag genomfört eller påbörjat en företagsanalys, vilken utförs av affärsrådgivare från Ludvig & Co. Målet på 1000 genomförda företagsanalyser i projektet är snart uppnått och Christin Rappe är nöjd.

– Våra företagsrådgivare vet hur det är att arbeta med matproduktion, de kan branschen. Det har visat sig att många lantbrukare får en riktig aha-känsla när en utomstående affärsutvecklare tittar på företagets utmaningar och möjligheter. Jag tror att allt fler inser det och därför är intresset så stort, säger hon.  

Kurserna kräver större insats

Samtidigt förbryllar utmaningarna med kompetensutvecklingen.

– Vi brottas med att locka deltagare till utbildningarna – som ju är framtagna utifrån de behov som företagsanalyserna visar att våra deltagare har. Trots att kurserna är skräddarsydda är det många som tvekar att ta steget och boka en kurs eller utbildning, berättar Christin Rappe.

Vi pratar med lantbrukaren Johan Carlsson, som driver Ekefalls lantbruk med nötdjurproduktion i Nässjö. I slutet av september gick han kursen ”Styr ditt företag mot ökad lönsamhet”, en digital kurs som tar en arbetsdag i anspråk. Efter moget övervägande bokade han sig till slut på kursen. Vi frågade honom var han tror att det sitter fast för många.

– Naturligtvis kan man alltid skylla på tidsbrist. Man har ju någon slags konstant jour, men när det sedan kommer till kritan är man inte så oumbärlig som man tror. Det löser sig helt enkelt, säger han.

Han nämner även att det är svårt att veta om den aktuella kursen kommer att motsvara förväntningarna. Utbudet av kurser är väldigt stort och om man ska hoppa på en kurs vill man vara säker på att den ger nytta. Det tyckte Johan Carlsson att ”Styr ditt företag mot ökad lönsamhet” gjorde. Kursen hjälper företagaren att använda bokföring och nyckeltal som underlag för att fatta långsiktiga och lönsamma beslut.

Viktigt att säkra kompetensen inom livsmedelsindustrin

Vidare tror Christin Rappe att Sverige kan ta en ledande position inom europeisk livsmedelsförädling, om man kan säkerställa att rätt kompetens finns hos medarbetarna inom livsmedelsindustrin.

– Det är främst större företag som har visat intresse för vår kompetenssäkring, de inser att framtiden inom livsmedelsindustrin är automatiserad och den omställningen kräver nya kunskaper av produktionspersonalen.

En ypperlig chans att få hjälp med rekrytering

Slutligen berör Christin Rappe Mer mat – fler jobbs rekryteringsben. Inom kort får Arbetsförmedlingen ett nytt uppdrag – man ska inte längre matcha arbetstagare med arbetsgivare. Däremot kommer Mer mat – fler jobb att projekttiden ut ge arbetsgivare inom de gröna näringarna kostnadsfri rekryteringshjälp.

– Den möjligheten tycker jag att man ska passa på att ta innan projektet stänger i maj 2022, säger Christin Rappe.