Att mäta är att veta

För 143 år sedan startade Anders och Matilda Påhlsson det svenska bageriföretaget Pågen. Paret hade säkert gjort stora ögon om de kunnat se dagens högteknologiska verksamhet – något som också kräver en allt högre teknisk kompetens hos de anställda. 

Heinz Rankovic, som är produktionschef på Pågens bageri i Malmö, förklarar hur utvecklingen påverkar arbetets karaktär.

– Idag söker vi inte hantverksutbildade personer, utan operatörer med grundläggande tekniska kunskaper och förståelse för till exempel automation och pneumatik, liksom för olika LEAN-metodiker. Självklart behöver de veta hur en deg fungerar, men det här är en industriell produktion med helt andra krav.

Det är ofta här som glappet mellan livsmedelsindustrins behov och medarbetarnas kompetens uppstår. Vilka kunskaper har medarbetarna och var bör utbildningsinsatser sättas in? Det kan vara svårt att sätta fingret på utan en ordentlig genomlysning.

En modell som visar nivån

Projektet ”Mer mat – fler jobb” erbjuder därför mindre företag som driver industriell livsmedelsproduktion en kompetenssäkring av personalen, med hjälp av valideringsmodellen Industriteknik BAS. 

Heinz Rankovic satt med i gruppen som tog fram valideringsmodellen:

– Den ger medarbetarna möjlighet att visa sina kunskaper inom 10 olika områden, bland annat miljö, säkerhet, kvalitet, underhåll och produktionsteknik.

Visar var insatser behövs

Kompetenssäkringen är helt avgiftsfri. En kompetenscoach går tillsammans med företaget igenom vilka medarbetare som ska valideras, testen görs sedan digitalt och tar ungefär fyra timmar. Efteråt gör coachen en utvärdering och tar fram förslag på utbildningsinsatser.

– Resultaten visar tydligt var befintliga medarbetare behöver stöttning och utbildning. Samtidigt kan verktyget användas i en rekryteringsprocess, för att snabbt ge en bild av om den sökande har de grundläggande kunskaperna, förklarar Heinz Rankovic.

För medarbetaren är dessutom ett godkänt resultat ett kvitto på att man har en kompetens som efterfrågas av livsmedelsindustrin.

Ger trygghet och yrkesstolthet

En ökad kunskapsnivå ger trygga och självständiga medarbetare, vilket är en god investering för företaget. 

– Man kan skala bort störmoment som gör att produktionen hakar upp sig. I en produktionsanläggning måste man tänka kostnadseffektivitet och långsiktig lönsamhet. Ju självständigare medarbetarna är, desto smidigare blir processen och det sammantagna resultatet blir i slutändan en attraktiv arbetsplats, avslutar Heinz Rankovic.