Intervju: Hon har matchat 36 arbetssökande med rätt företag

Jessica Sandblom är regionansvarig i Östergötland för projektet Mer mat – fler jobb. Hon har lyckats matcha 36 jobb inom livsmedelsproduktion. ”Framgångsfaktorer har varit individuella lösningar, samordning och handpåläggning av Arbetsförmedlingen när det behövs.”

Hemma i köket i centrala Linköping utför hon numera det mesta av sitt arbete. När pandemin kom tänkte hon som så många andra: ”hur ska det gå nu?”.
– Men det har faktiskt funkat utmärkt. Förut gick mycket av min tid till resor och vara på plats under rekryteringsträffar. Nu har de inblandade fått lösa den delen själva. Då blir matchningarna bättre och jag upplever att arbetssökande och arbetsgivare känner ett större ansvar och engagemang, säger Jessica.

Jessica Sandblom är en av totalt 12 arbetsförmedlare ute i landet som jobbar med Mer mat – fler jobb. Arbetsförmedlingens roll är främst rekrytering och att förse livsmedelsindustrin och de gröna näringarna med arbetskraft. En av de första sakerna Jessica gjorde var att sätta ihop ett kontaktnät med externa och interna samarbetspartners. Sin ”mejlkedja” som hon kallar det, har varit en stor framgångsfaktor i arbetet.
– Det blir bäst när vi samarbetar helt enkelt. Sedan var det bara att börja ringa potentiella uppdragsutgivare som kunde tänkas vara i behov av arbetskraft. Bland annat genom ”cold calls” – förutsättningslösa samtal med kunder som man inte har någon tidigare relation till.

Hittills har hon kontaktat ett 40-tal aktörer och ungefär var fjärde har nappat.

– Har de inte något rekryteringsbehov passar jag på att berätta om mitt uppdrag och frågar om jag får mejla mina kontaktuppgifter. 31 av de matchade jobben har varit inom grönsaksodling, resten inom bristyrken som bagare och styckare.

Förutom rekryteringsträffar som mynnat ut i kortare praktikperioder inför anställning har hon dessutom dragit igång flera lokala jobbspår med matbutiker.

– Vi har möjlighet att skapa skräddarsydda lösningar som möter arbetsgivares behov. Det är rätt häftigt.

Är det något som har fungerat mindre bra?
– Arbetsförmedlingen har historiskt sett inte haft ett jättebra rykte. Inte minst bland lantbrukare finns en skepsis. Men när de förstår innebörden av vad vi gör, att vi faktiskt finns till för dem, brukar det bli väldigt positivt.

Text: Johanna Jacksson, Arbetsförmedlingen