Intervju: Linda Sundström – projektledare Företagsanalys

Varför ska jag som företagare satsa på att göra en företagsanalys?

Du får en bra plattform att stå på. Du får koll på hur företaget mår, vilka möjligheter du har att utveckla ditt företag, öka produktionen och bättra på lönsamheten. Du får också veta vilka hinder som eventuellt står i vägen för att du ska nå dina mål. Dessutom får du koll på om du själv eller någon av dina medarbetare behöver kompetensutvecklas inom något område och hjälp att rekrytera personal.   

Hur många företag har gjort en företagsanalys så här långt?

Jag har haft kontakt med 720 intresserade företag så här långt i projektet. Av dessa är det drygt hälften som har inlett och/eller har avslutat analysen. De som är klara och har fått sin handlingsplan är nu inne på nästa steg – kompetensutveckling. Att med hjälp av utbildningar höja kompetensen i företaget ännu mer!

Vad säger de företagare som har gjort en företagsanalys?

Vi i projektet följer upp varje företagare som har gjort en företagsanalys. Det är viktigt för oss att veta vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre. Så här långt har vi fått övervägande positiv respons. Mest nöjda är företagarna med att ha fått en handlingsplan – ett verktyg som hjälper dem att fokusera framåt i sitt företagande.

De vet när och vilka beslut de behöver fatta för att komma vidare. De vet inom vilka områden de behöver höja sin kompetens. De som har haft behov av arbetskraft har fått stöd i rekryteringen, och själva kunnat fokusera på annat.

Bäst resultat får de företagare som har självinsikt och går in i projektet med öppet sinne. Vi har verktygen och arbetssätten men, i slutänden är det bara du själv som kan förverkliga dina mål och drömmar!