Intervju: Eva Söder – projektledare kompetensutveckling

Varför är det viktigt att jag som företagare satsar på kompetensutveckling?

Med rätt kompetens är förutsättningarna större att kunna nå företagets uppsatta mål, vidareutveckla verksamheten och öka lönsamheten. Kunskap leder också till personlig utveckling hos både företagare och medarbetare. Resultatet blir en mer attraktiv arbetsplats.

Men, kompetensutveckling är också viktigt för livsmedelsbranschen i stort. Om vi i Sverige ska kunna konkurrera med andra marknader måste vi satsa på att utbilda oss kontinuerligt. Annars blir vi omsprungna!

Nu rullar kursutbudet ut med allt från utbildningar i marknadsföring, ekonomi och ledarskap till djurhållning och odling. Vad bygger utbudet på?

Kursutbudet är behovsanpassat. Alla kurser är ett resultat av vad som kommer fram i de företagsanalyser livsmedelsföretagare gör inom ramen för Mer mat – fler jobb. Behovet av kompetensutveckling finns både i företagsledning och hos medarbetare. 

Eftersom kursutbudet bygger på resultaten av företagsanalyserna varierar utbildningarna vi erbjuder över tid. Här hittar du vårt aktuella kursutbud just nu.

Vårens kurser är till största delen digitala på grund av Coronapandemin. Vilka är fördelarna med att köra digitalt?

En digital kurs ger dig större möjlighet att träffa kollegor från hela landet, utbyta erfarenheter och bygga nätverk. Eftersom du inte behöver ta dig någonstans spar du värdefull tid.  När kurserna inte är bundna till en fysisk plats har du också ett större utbud att välja från. Allt som krävs är en dator med bra internetuppkoppling, kamera och ljud.

Men, precis som alla andra ser vi verkligen fram emot att kunna erbjuda både digitala utbildningar och kurser där du träffar dina kurskamrater och kursledare på plats!