Intervju: Emilia Eneman, projektledare för kompetenssäkring

Vad handlar kompetenssäkring om?

Vi vill synliggöra all den kompetens som finns inom industriell livsmedelsproduktion. Andra branscher har sedan länge säkerställt personalens kompetens genom kompetenssäkring – nu vill vi erbjuda samma sak för livsmedelsföretag!

Genom att validera medarbetarnas kunskaper ser vi också inom vilka områden det saknas kompetens. Där kan vi gå in och stötta med rätt kompetensinsatser. Det är ett effektivt sätt att investera tid och pengar på utbildning som verkligen ger resultat!

Hur går det till?

Vi använder oss av valideringsmodellen Industriteknik BAS, framtagen av Svensk industrivalidering som drivs av bland annat Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet (Livs). Den ger medarbetarna möjlighet att visa sina kunskaper inom 10 olika områden, bland annat miljö, säkerhet, kvalitet, underhåll och produktionsteknik.

Medarbetaren gör uppgiften på arbetsplatsen under arbetstid genom att svara på ett antal frågor i ett digitalt verktyg. Efteråt får medarbetaren ett intyg för varje godkänt kompetensområde. De som behöver kompetensutveckling får möjlighet att komplettera sina kunskaper med hjälp av digitala kurser och har sedan möjlighet att svara på frågorna igen vid ett senare tillfälle.

Varför tycker du att företag ska satsa på kompetenssäkring och hur kommer man i kontakt med dig?

Ju mer kvalificerade och engagerade medarbetare ett företag har, desto mer konkurrenskraftigt blir det – både på kort och på lång sikt.

När fler företag kompetensutvecklar sin produktionspersonal stärker det inte bara det egna företaget utan hela branschen. Fram tills nu har livsmedelsindustrin saknat ett branschgemensamt intyg – det vill vi ändra på.  Ett intyg som bekräftar ens kompetens kommer att betyda mycket i framtiden. Både för anställda och företag!

Mejla eller ring mig, så berättar jag mer! emilia.eneman@li.se eller 08-762 65 19.