Företagsanalys för ökad lönsamhet 

Genom att anmäla dig till en företagsanalys via projektet Mer mat – fler jobb får du veta mer om dina ekonomiska förutsättningar, styrkor och utmaningar. Du stöttas i att sätta mål och säkerställa fortsatt lönsamhet i framtiden. Vi erbjuder: 

 • Företagsanalys tillsammans med en erfaren affärsrådgivare hos Ludvig & Co, på det sätt som passar dig och din verksamhet bäst. 
 • Kraftigt rabatterade priser för dig som är medlem i LRF eller Livsmedelsföretagen. 
 • En handlingsplan som ger dig tydliga förslag för hur ditt företagande kan utvecklas genom till exempel kompetensutvecklings- och rekryteringsinsatser. 

Utbildningar och kurser 

Kompetens är en viktig framgångsfaktor, oavsett bransch. Vi tar fram skräddarsydda utbildningar baserat på verkliga behov. Både för dig som företagsledare och för dina medarbetare.  
Vi erbjuder: 

 • Skräddarsydda utbildningar i allt från ledarskap, ekonomi och personalfrågor till praktiska moment på mjölkgård och i trädgårdsföretag. 
 • Väletablerade och omtyckta kursledare med kunskap om livsmedelsbranschen. 
 • Både digitala och fysiska kurser, beroende på behov och situation, runt om i landet. 
 • Bokningsbara utbildningar i vårt kursutbud. 

Rekrytera till din gård eller företag 

Behöver du fler medarbetare? Ta hjälp av en arbetsförmedlare specialiserad inom gröna näringar och livsmedelsproduktion! Vi erbjuder: 

 • Stöd genom hela rekryteringsprocessen – från kartläggning av kompetens till annonsering, intervjuer och coachning efter anställning 
 • Digitala verktyg för dig som vill sköta rekryteringen själv. 
 • Möjlighet till subventionerade anställningar 
 • Företagsförlagd utbildning i bristyrken (rekryteringsutbildning) 

Kompetenssäkring

Vi erbjuder företag som driver industriell livsmedelsproduktion att kostnadsfritt träffa en kompetenscoach och kompetenssäkra sin personal med hjälp av branschmodellen Industriteknik BAS, utvecklad av Svensk industrivalidering. Förbered ditt företag och personal inför en mer digitaliserad och automatiserad produktion.

 • Kartläggning av företagets kompetens
 • Kompetensintyg eller kompetensbevis
 • Gratis digitala kurser vid behov

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för kontinuerlig information om utbildningar, event och erbjudanden som ingår i Mer mat – fler jobb!Mer mat – fler jobb är ett initiativ från

Logo

Bli medlem!

Livsmedelsföretagen verkar för att svenska livsmedelsproducenter ska ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft!

Som medlem i LRF har du Sveriges största företagarorganisation i ryggen.