Företagsanalys för ökad lönsamhet 

Genom vår företagsanalys har vi tillsammans med en erfaren affärsrådgivare erbjudit personlig rådgivning inom ekonomi och företagsamhet till Sveriges lantbrukare. Under projektets gång har över 1000 personer anmält sig till vårt erbjudande som avslutades den 15 februari i år. I vår företagsanalys ingick följande:

 • Företagsanalys tillsammans med en erfaren affärsrådgivare hos Ludvig & Co, på det sätt som passar den enskilda verksamhet bäst. 
 • Kraftigt rabatterade priser för medlemmar i LRF eller Livsmedelsföretagen. 
 • En handlingsplan med tydliga förslag för hur företagande kan utvecklas genom till exempel kompetensutvecklings- och rekryteringsinsatser. 

Utbildningar och kurser 

Kompetens är en viktig framgångsfaktor, oavsett bransch. I projektet har vi tagit fram skräddarsydda utbildningar baserat på verkliga behov. Både för företagsledare och för medarbetare.  
Vi har under dessa 4 år erbjudit: 

 • Skräddarsydda utbildningar i allt från ledarskap, ekonomi och personalfrågor till praktiska moment på mjölkgård och i trädgårdsföretag. 
 • Väletablerade och omtyckta kursledare med kunskap om livsmedelsbranschen. 
 • Både digitala och fysiska kurser, beroende på behov och situation, runt om i landet. 
 • Bokningsbara utbildningar i vårt kursutbud. 

Rekrytera till din gård eller företag 

Behöver du fler medarbetare? Ta hjälp av en arbetsförmedlare specialiserad inom gröna näringar och livsmedelsproduktion! Vi erbjuder: 

 • Stöd genom hela rekryteringsprocessen – från kartläggning av kompetens till annonsering, intervjuer och coachning efter anställning 
 • Digitala verktyg för dig som vill sköta rekryteringen själv. 
 • Möjlighet till subventionerade anställningar 
 • Företagsförlagd utbildning i bristyrken (rekryteringsutbildning) 

Kompetenssäkring

Under projektets 4 år har vi erbjudit företag som driver industriell livsmedelsproduktion att kostnadsfritt träffa en kompetenscoach och kompetenssäkra sin personal med hjälp av branschmodellen Industriteknik BAS, utvecklad av Svensk industrivalidering. 
Vårt erbjudande innehöll följande:

 • Kartläggning av företagets kompetens
 • Kompetensintyg eller kompetensbevis
 • Gratis digitala kurser vid behov

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för kontinuerlig information om utbildningar, event och erbjudanden som ingår i Mer mat – fler jobb!Mer mat – fler jobb är ett initiativ från

Logo

Bli medlem!

Livsmedelsföretagen verkar för att svenska livsmedelsproducenter ska ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft!

Som medlem i LRF har du Sveriges största företagarorganisation i ryggen.