Projektet Mer mat – fler jobb

Mer mat – Fler jobb kom till som en direkt följd av den svenska livsmedelsstrategin och är ett samarbete mellan LRF, Livsmedelsföretagen, Krinova och Arbetsförmedlingen.

Projektet syftar till att ge matproducenter och mathantverkare bättre förutsättningar för att producera mer mat i Sverige. Detta vill vi åstadkomma genom stärkt lönsamhet för den individuella företagaren genom:  Företagsanalyser och handlingsplaner, kompetenssäkring inom livsmedelsproduktion, kompetensutveckling inom hela matbranschen och smidigare rekrytering av personal.

Vår vision är att fler i Sverige ska jobba med mat i framtiden. Som bagare, slaktare, mathantverkare, lantbrukare eller grönsaksodlare – det finns massor av möjligheter.

Du som driver ett matföretag och vill öka lönsamheten, vidareutveckla dig själv och dina medarbetare eller rekrytera fler.

Här kan du titta på vårt Webinarie – En lönsam gård – som vi sände 19 Maj

Företagsanalys

Du som driver företag med matproduktion är viktig! Genom att anmäla dig till en företagsanalys får du veta mer om dina ekonomiska förutsättningar, styrkor och utmaningar. Du stöttas i att sätta mål och säkerställa fortsatt lönsamhet i framtiden. Vi erbjuder:

 • Företagsanalys tillsammans med en erfaren affärsrådgivare hos Ludvig & Co, på det sätt som passar dig och din verksamhet bäst.
 • Kraftigt rabatterade priser. Som medlem i Livsmedelsföretagen eller LRF betalar du från 1 September 2900:-, övriga betalar 5 900:-. Normalt kostar en företagsanalys 12 000:- (alla priser ex. moms)
 • En handlingsplan som ger dig tydliga förslag för hur ditt företagande kan utvecklas genom till exempel kompetensutvecklings- och rekryteringsinsatser.

Företagsanalys? Varför satsa tid och pengar på det?

– Företagsanalysen hjälper dig att tänka nytt, utanför boxen! Den är inte bara en genomlysning av hur ditt företag mår ekonomiskt. Utan en process – där du testar dina idéer på någon annan. Chanserna ökar att företaget blir mer lönsamt OCH att du frigör tid till att göra rätt saker,

Kompetenssäkring

Vi erbjuder företag som driver industriell livsmedelsproduktion (upp till 249 anställda) att kostnadsfritt träffa en kompetenscoach och kompetenssäkra sin personal med hjälp av branschmodellen Industriteknik BAS, utvecklad av Svensk industrivalidering. Med rätt kompetensstrategi för nuvarande och framtida medarbetare ökar företagets konkurrenskraft.

 • Gå igenom företagets kompetens med hjälp av en kompetenscoach.
 • Låt valda medarbetare svara på frågor inom tio olika kompetensområden och synliggör företagets kompetens.
 • Branschintyg för varje godkänt kompetensområde eller branschbevis till medarbetare

Produktion

Öka företagets konkurrenskraft med kompetenssäkring

För första gången erbjuder vi en branschgemensam modell för att framgångsrikt kompetenssäkra personal i industriell livsmedelsproduktion – Industriteknik BAS. Medarbetarna testar sin kompetens inom 10 områden. De som klarar testen får ett intyg som säkerställer deras teoretiska kunskaper, övriga erbjuds kurser och utbildningar för att höja kunskapsnivån. Ett kostnadseffektivt sätt att stärka företagets konkurrenskraft.

Kompetensutveckling

Kompetens är en viktig framgångsfaktor, oavsett bransch. Vi tar fram skräddarsydda utbildningar baserat på verkliga behov. Både för dig som företagsledare och för dina medarbetare. Vi erbjuder:

 • Skräddarsydda utbildningar i allt från ledarskap, ekonomi och personalfrågor till praktiska moment på mjölkgård och i trädgårdsföretag.
 • Väletablerade och omtyckta kursledare med kunskap om livsmedelsbranschen.
 • Både digitala och fysiska kurser, beroende på behov och situation, runt om i landet.
 • Bokningsbara utbildningar i vårt kursutbud.

Kompetensutveckling

Kompetens är en viktig framgångsfaktor, oavsett bransch. Vi tar fram skräddarsydda utbildningar baserat på verkliga behov. Både för dig som företagsledare och för dina medarbetare.

Ledarskapsutbildning – en investering för framtiden

Våren 2020 gick Julia Östlund, Gotland, vår första kurs i ledarskap riktad till matproducerande företag. ”Jag ser kursen som en framtidsinvestering för mig. Lantbrukare kan ha svårt att se sig själva som ledare för ett företag. Det är ju en livsstil för många av oss och det måste det ju få fortsätta att vara. Men med mätbara mål ser man ju också att det går framåt. Vill man nå resultat så måste man sätta på sig ledarskapsögon”

Rekrytering

Behöver du fler medarbetare? Ta hjälp av en arbetsförmedlare specialiserad inom gröna näringar och livsmedelsproduktion! Vi erbjuder:

 • Stöd genom hela rekryteringsprocessen – från kartläggning av kompetens till annonsering, intervjuer och coachning efter anställning
 • Digitala verktyg för dig som vill sköta rekryteringen själv.
 • Möjlighet till subventionerade anställningar
 • Företagsförlagd utbildning i bristyrken (rekryteringsutbildning)
 • Rekryteringsstöd från Arbetsförmedlingen ⇾ Läs mer

Två extra händer gör stor skillnad

Mer mat – fler jobb matchar nya medarbetare med Sveriges gårdar och matproducerande företag. Arbetsförmedlaren Cecilia Eriksson hittade Yasser Altaweel – ett efterlängtat tillskott till Ranbogården i Söderhamn.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för kontinuerlig information om utbildningar, event och erbjudanden som ingår i Mer mat – fler jobb!Mer mat – fler jobb är ett initiativ från

Bli medlem!

Livsmedelsföretagen verkar för att svenska livsmedelsproducenter ska ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft!

Som medlem i LRF har du Sveriges största företagarorganisation i ryggen.